Nader advies Raad van State

Op 28-02-2020 is door mij aan de Raad van State gevraagd of ze advies willen uitbrengen over de aanpassing van het wetsvoorstel. Voor kindercentra die een weigerbeleid willen gaan voeren gaat het volgende gelden. Zij mogen kinderen, die om medische redenen niet aan het Rijks vaccinatieprogramma mogen meedoen, niet weigeren. De vraag is of dit een discriminerende bepaling is omdat kinderen die om reden van godsdienst of levensovertuiging niet zijn gevaccineerde wel geweigerd worden. Lees het verzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *