Open brief: Vragen over verplichte vaccinatie Columbus Junior

29 september 2019
(webversie)
 
Aan de redactie van Dagblad Tubantia


Open brief aan medewerkers en bestuurders van kindercentra

 

Beste lezer,

Het dagblad Tubantia heeft op 26 september bekend gemaakt dat bij Kinderopvang Columbus vaccinatie circa honderd medewerkers verplicht zijn gevaccineerd tegen bof mazelen en rode hond (BMR).
( https://www.tubantia.nl/almelo/vaccinatieplicht-bij-columbus-junior-mazelenvrije-kinderopvang-in-twente~a5dda204/ )

Ik vroeg mij daarbij het volgende af.

1. Zou dit onderwerp (verplicht vaccineren van het personeel) zijn besproken in de ondernemingsraad? Werknemers kunnen zelf nagaan of daar adviesrecht of zelfs instemmingsrecht voor geldt.

2. Is hier sprake van een eenzijdige wijziging in de arbeidsvoorwaarden? Is dit besproken met de vakbonden? Werknemers kunnen hierover ook zelf contact opnemen met hun vakbond.

3. Hoe vrijwillig hebben de medewerkers zich laten vaccineren? Is overplaatsing bij weigering een (on)geoorloofd dwangmiddel?

4. Wat is de kennis van de betrokkenen over de veiligheid van vaccins? De veiligheid van vaccins wordt nogal eens overschat. Zo wordt er geen farmacokinetisch onderzoek gedaan (zie bijsluiter). We weten dus niet wat alle stoffen, die in vaccins zitten, nog meer doen in het lichaam  dan alleen antilichamen aanmaken.
Bijsluiter: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/m-m-vaxpro-epar-product-information_nl.pdf (zie paragraaf 5.2).

5. Zou de werkgever de medewerkers hebben geïnformeerd dat met de verplichte vaccinatie van de werknemers op het kinderdagverblijf niet kan worden voorkomen dat de kinderen ook door anderen binnen en buiten het kinderdagverblijf besmet kunnen worden? Het kinderdagverblijf is niet hermetisch afgesloten van de buitenwereld. En ook de niet gevaccineerde kinderen onder de 14 maanden kunnen mazelen doorgeven.

6. Zullen de ouders zijn geïnformeerd over het beperkte effect van de maatregel om het personeel verplicht te vaccineren? Als de ouders daarover niet worden ingelicht dan is dat een vorm van misleiding.

7. Jarenlang hebben we gedacht dat we probleemloos gas uit de Groningse bodem konden halen. We hebben jarenlang aangenomen dat het gebruik van asbest veilig was. Er wordt nu ook beweerd dat vaccins veilig zijn. Die veiligheid gaat alleen over de werking en de bijwerkingen. We weten niet of de stoffen die in vaccins zitten schade aan het immuunsysteem aanbrengen. We weten niet of die stoffen de blood brain barrier passeren en daar schade aanrichten. Wel is er de wil om het vaccineren te verplichten. Terwijl de duur van het gebruik van de toepassing geen garantie voor de veiligheid is. 

8. Merck de fabrikant van het BMR-vaccin heeft aangegeven dat de overlijdensrisico-verhouding bij de BMR-vaccinatie 0,3 per mln verstrekte doses is. Dat is niet veel, maar het kan iedereen die een BMR-vaccinatie ontvangt wel treffen. Hoe graag zou u nog met de oudejaarsloterij meedoen als de hoofdprijs wordt vervangen door het fatale effect ten gevolge van de BMR-vaccinatie? Wisten de lachende personen op de foto in het artikel van Tubantia van dit fatale effect? 

De informatie over de overlijdensrisicoverhouding is gemeld aan de vaste Tweede Kamer Commissie van VWS:  https://onderzoekvaccins.nl/brief-tk-cie-vws-overlijdensratio-bmr-vaccinatie/ 

9. Zijn de medewerkers geïnformeerd dat minimaal 1 maand na de BMR-vaccinatie moet worden voorkomen zwanger te raken.?
Zou gevraagd zijn of ze zwanger zijn? Een BMR-vaccinatie wordt afgeraden (contra-indicatie) bij zwangere vrouwen?

Uit vertrouwelijke documentatie van Merck de fabrikant van het BMR-vaccin blijkt dat de kans op een afgebroken zwangerschap dan ruim 11% is. Deze informatie is door een WOB-verzoek van het CBG-MEB verkregen.  Lees: https://onderzoekvaccins.nl/complicaties-bmr-vaccinatie-en-zwangerschap/

10. Is bekend hoe de eventuele vaccinatieschade is geregeld? Wie is uiteindelijk aansprakelijk voor die schade? Wat wordt na welke periode nog geaccepteerd als bewijs?

Deze verplichtstelling bij Columbus Junior gaat voorbij aan het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Ieder moet  zijn afweging kunnen maken waarbij ook de persoonlijke omstandigheden leidend mogen zijn. Zolang de veiligheid bij vaccins niet meer dan nu kan worden gegarandeerd zou verplichte vaccinatie uitgesloten moet zijn.

Het gaat niet om voor of tegen vaccinatie. Het gaat om veiligheid. Daarover moeten mensen wel evenwichtig worden geïnformeerd. Het doormaken van ziekte kan ernstige gevolgen hebben. Maar de bmr-vaccinatie kan ook ernstige gevolgen hebben. Die kant wordt minder benadrukt omdat het vermoeden bestaat dat meer mensen zich dan niet laten vaccineren waardoor de vaccinatiegraad daalt en Nederland zich niet kan houden aan de afspraken die zijn gemaakt met de WHO. Er wordt ook op gewezen dat een dalende vaccinatiegraad de groepsimmuniteit ondergraaft. Het klinkt logisch maar het is een model waarvoor empirisch onderzoek ontbreekt.

Als je dit niet gelooft vraag aan het RIVM om 3 onderzoeken te tonen waarin het RIVM in de conclusie omcirkelt dat uit dat onderzoek blijkt dat bij 95% vaccinatiegraad de groepsimmuniteit een feit is.  

Maar doordat het logisch klinkt wordt het nu gebruikt om in te spelen op het schuldgevoel: doe je niet mee dan ben JIJ mede schuldig aan het leed dat onschuldige kinderen treft als ze besmet worden met mazelen. Zeker bij mensen in de zorg schiet je dan altijd raak. Er wordt wel verwacht dat je meedoet met vaccineren, maar de overheid gaat niet uitzoeken wat al die stoffen in al die verschillende vaccins nog meer in je lijf doen dan alleen antilichamen aanmaken. Voor dit onderzoek is aandacht gevraagd bij Staatssecretaris Blokhuis van VWS. Zijn ambtenaren hebben aangegeven dat er al voldoende onderzoek naar is gedaan terwijl het RIVM mij per mail heeft laten weten dat het RIVM de veiligheid van het BMR-vaccins niet met wetenschappelijk onderzoek kan onderbouwen.
Lees de brief aan Staatssecretaris Blokhuis van 28 februari 2019
https://onderzoekvaccins.nl/reactie-op-verder-met-vaccineren/

Het gaat niet om voor of tegen vaccinatie. Het gaat om veiligheid. Je kan het verplichten van vaccineren pas overwegen als op zijn minst de risico’s (Wat doen die stoffen nog meer in ons lichaam?) in beeld zijn gebracht.

Tot dan moet ieder zijn eigen afweging kunnen maken waarbij ook de persoonlijke omstandigheden leidend mogen zijn. Door het overlijdensrisico bij de BMR-vaccinatie is met de vaccinatieplicht bij Columbus Junior een ethische grens overschreden.

Voor de positieve kanten van het vaccineren kunt u de website van het RIVM raadplegen. De bovenstaande kanttekeningen zijn daar niet terug te vinden.

Een respectvolle en opbouwende discussie toegewenst,

Freek Visser
https://www.facebook.com/onderzoekvaccins/

PS 1: Wilt u weten wie ik ben:
– https://onderzoekvaccins.nl/even-voorstellen/

Meer informatie (niet in de brief opgenomen):
– https://stichtingvaccinvrij.nl/
– https://www.nvkp.nl/
– http://www.vaccinatieraad.nl/

Naar: Home
Naar: Facebook Onderzoekvaccins

Download: Brief