OMT (138e): mondkapjes besmettingsbron bij onjuist gebruik

Publicatiedatum: 21-01-2022

Type II mondmasker

Het OMT advies

Na het 137e OMT is op 9 januari 2022 het volgende geadviseerd aan het ministerie van VWS [1]:

…”Het OMT komt tot het advies om het gebruik van mondneusmaskers uit te breiden naar meer settings en om uitsluitend medische (chirurgische mondneusmaskers, minimaal type II) mondneusmaskers te gebruiken.”…

Die settings zijn publieke binnenruimten (o.a. onderwijs, horeca, bedrijven)- en buitenruimtes (drukke winkelstraten, sportevenementen, demonstraties en drukke markten). Het gaat om aanvullingen op de bestaande regels.

Enkele kritische opmerkingen

GEEN WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING

Het OMT laat in het midden of die uitbreiding wel of geen verplicht karakter moet hebben. Dat is niet de enige onduidelijkheid. Zo schrijft het OMT in hun advies

…”Het dragen van een mondneusmasker waar bronmaatregelen zoals afstand houden en drukte vermijden niet (goed) mogelijk zijn, is effectief gebleken in meerdere studies en wordt ook in internationale adviezen van o.a. de WHO en ECDC erkend.”…

Noch in het 137e [1] noch in het 138e OMT [2]] staat om welke studies het gaat. Hoe effectief het dragen van mondkapjes is komen we uit dit advies niet te weten. Hoe, wat en waar is gemeten weten we niet. De verwijzing naar de WHO en de ECDC moet kennelijk elke vraag om (wetenschappelijke) onderbouwing overbodig maken. Een verwijzing waarop de WHO en de ECDC zich baseren staat ook niet in het advies.

KWALITEITSEIS

Het OMT geeft wel aan waarom de niet-medische mondmaskers nu uit de gratie zijn:

…” In tegenstelling tot niet-medische maskers die van variërende stoffen vervaardigd zijn, is de kwaliteit ook reproduceerbaar en bewaakt.”…

Maar dit kwaliteitsverschil is niet nieuw. De onderbouwing, waarom dit nu ineens wel van belang is, ontbreekt. Het OMT wijst erop dat de adviezen in lijn zijn met die van het WHO. Waar de WHO zich dan op baseert wordt ook nu weer niet aangegeven.

HYPERAPNIE VERSCHIJNSELEN (CO2 VERGIFTIGING)

Het dragen van mondmaskers is niet zonder risico. Hierover schrijft het OMT:

…”Bij langdurig gebruik kunnen klachten als benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid en hoofdpijn optreden. Een FFP2-masker is daarom zelfs gecontra-indiceerd bij mensen met een longaandoening en bij zwangeren.”…

De klachten die kunnen optreden bij langdurig gebruik komen overeen met het begin van hypercapnie (kooldioxide oftewel CO2-vergiftiging). Langdurig gebruik van mondkapjes is dus niet bevorderlijk voor de gezondheid.

OMT: WERKINGSDUUR MONDKAPJES BEPERKT

Over de werkingsduur schrijft het OMT:

…”Daarnaast heeft ieder masker een beperkte draagduur (3 à 4 uur) en zal de werking ervan evenredig teruglopen naarmate de stof meer verzadigd raakt met ademvocht.”…

Op basis van welk onderzoek ze die 3 á 4 uur baseren is onduidelijk. In het promotie onderzoek van Ulrike Butz (2005) wijst zij erop dat bij de proefpersonen in ruststand met medische mondkapjes op na een half uur de grenswaarde voor de eerste verschijnselen van hypercapnie al was bereikt. In dat onderzoek ging het om gezonde mensen met een goede conditie. [3] https://onderzoekvaccins.nl/mondkapjes-en-hypercapnie/ ]

NOODZAAK: HANDHYGIENE EN EENMALIG GEBRUIK

Vier dagen later op 13-01-2022 gaat er weer een OMT advies (138e) naar het Ministerie van VWS [2]. Hierin wordt het eerdere advies over de uitbreiding van het dragen van mondkapjes nader toegelicht. Ook nu ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing. Wel wijst het OMT op het volgende:

…“Gebruik van mondneusmaskers moet ingebed zijn in handhygiëne, juiste wijze van opdoen … en juiste wijze van afnemen”...

Kijk je bij een willekeurige supermarkt of bouwmarkt dan zie dat mensen het mondkapje uit hun jaszak halen uitvouwen en opzetten. Na gebruik wordt het opgevouwen en gaat het de jaszak weer in. Ook de minister-president bij de persconferenties houdt zich niet aan de handhygiëne en eenmalig gebruik.

OMT: MONDKAPJES BRON VAN BESMETTING

In de toelichting wijst het OMT op het risico bij onjuist gebruik van de mondkapjes:

… “De maskers zijn niet bedoeld voor herhaald gebruik, waarbij het masker tussendoor in broekzak of handtasje wordt opgeborgen. Daarbij bestaat het risico op contaminatie van hand en de broekzak of tasje, die DAARNA ALS BRON VAN BESMETTING ZOUDEN KUNNEN DIENEN.”…
(De hoofdletters zijn toegevoegd.)

Zoals de mondkapjes nu vaak worden gebruikt zijn het dus besmettingsbronnen volgens het OMT. Het is dan niet logisch dat het gebruik van mondkapjes naar meer plaatsen wilt uitbreiden. Nog los van de vraag hoe dat dan uitgevoerd en gehandhaafd moet gaan worden. Hoe ga je dat organiseren bij scholieren en studenten die dan bij iedere verplaatsing en een nieuw mondkapje met de juiste handhygiëne moeten gaan opzetten. En wie bepaalt wanneer het druk is. Het gebeurt vaker op een markt en bij evenementen dat het op de één plek druk is terwijl het elders betrekkelijk rustig is. Ook met een gelimiteerd aantal mensen kan dat gebeuren. Mensen zijn sociale wezens en zoeken elkaar op. Nu is al niet duidelijk welk positief effect het OMT van deze maatregel verwacht. En wat blijft er dan nog concreet over van de effectiviteit van het dragen van een mondmasker als dit niet overal volgens de regels wordt gebruikt?

Tot slot

Het OMT adviseert om het gebruik mondkapjes naar meer plaatsen uit te breiden. Het OMT wijst daarbij ook op de bijwerkingen (CO2- vergiftigingsverschijnselen) en de noodzaak van een juist (eenmalig) gebruik van de mondkapjes. Dat laatste is bij lange na nog niet ingeburgerd. Het beperken van het gebruik van mondkapjes zou daarom wel eens een groter effect kunnen hebben dan de uitbreiding daarvan.

De productie van grote hoeveelheden mondkapjes en de vernietiging daarvan na gebruik kost veel energie. Bij uitbreiding van het dragen van mondmaskers zal ook de overlast toenemen van mondkapjes die op de straat terechtkomen. In het advies is niet de minste verwijzing naar de gezondheidsschade op langere termijn te vinden.

* * * * *

Naar: Homepage Onderzoekvaccins

Naar: Facebook Onderzoekvaccins 

Naar: Telegramkanaal Onderzoekvaccins

Abonneer je op het Telegramkanaal en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website. (Abonneren is hetzelfde als volgen op Facebook.)

Referenties:
[1]
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2022/01/10/advies-nav-137e-omt/advies-nav-137e-omt.pdf (blz.5)
Bekeken op 18-01-2022

[2]
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2022/01/13/advies-vws-na-omt-138/advies-vws-na-omt-138.pdf (blz.6)
Bekeken op 18-01-2022

[3] https://onderzoekvaccins.nl/mondkapjes-en-hypercapnie/