Beleidsregel ‘lozing PFAS-houdend grondwater’ – waterschapsblad nr 6234

 

Publicatie datum: 12-07-2023

 

Inleiding

Het “Ontwerp Beleidsregel voor de lozing van PFAS-houdend grondwater” [1]. is gepubliceerd op 30 mei 2023. Hierop kon t/m 11 juli 2023 kritiek worden geleverd. Die kritiek wordt ‘zienswijze’ genoemd.

In de toelichting op het ontwerp beleidsregel staat wat die aanvullende maatregelen zijn. [2]

Soms moet grondwater met PFAS worden weggepompt om in bouwputten te kunnen werken, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten of bij vervanging van riolering. Dat overtollige PFAS-grondwater bij voorkeur worden teruggebracht op het bouwterrein zelf. Als dat niet lukt, is opslag op een aangrenzend perceel een goede optie. Lukt dat ook dan mag het (als het aan de voorschriften voldoet) in de sloot of in het uiterste geval in de riolering.

Dit laatste zou echt verboden moeten worden. Het waterschap zegt zelf dat de rioolwaterzuivering het PFAS niet uit het water kan zuiveren.

De aanvulling is te prijzen maar naar mijn mening gaat die niet ver genoeg. Hieronder de tekst van de zienswijze die via het contactformulier is verzonden.

Tekst zienswijze

Betreft:

Zienswijze op het “Ontwerp Beleidsregel voor de lozing van PFAS-houdend grondwater” van 30 mei 2023.

Zienswijze

De extra voorwaarden van het waterschap Hollandse Delta worden op zeer prijs gesteld. Deze extra voorwaarden liggen vanaf 30 mei ter inzage. Daarna is nieuwe informatie vrijgekomen. Ik doel daarmee op de documentaire van Zembla uitgezonden op 15 juni 2023. Het waterschap Hollandse Delta heeft daarop niet kunnen anticiperen.

Rekening houden met de informatie uit de documentaire van Zembla gaan voorliggende voorwaarden niet ver genoeg. Vanwege de giftigheid van PFAS en de negatieve invloed daarvan op het milieu en de gezondheid is het wenselijk dat geen PFAS-houdend grondwater wordt geloosd. Het moet worden opgevangen en gefilterd. Het filtraat moet zodanig worden opgeslagen dat het niet meer terug het milieu in kan.

Op 6 juli is de gewijzigde motie “nul uit de pijp van Chemours” (kst 27625-644) kamerbreed aangenomen. In die motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken hoe we zo snel mogelijk ‘nul uit de pijp’ van Chemours kunnen realiseren. Deze motie geeft aan dat er en breed draagvlak is om te voorkomen dat PFAS in het milieu komt.

Deze motie is een steun in de rug voor verdergaande voorwaarden zoals hiervoor beschreven (opvangen – filteren – opslaan).

11 juli 2023 Reactie Waterschap Hollandse Delta

…”Uw zienswijze met betrekking tot de beleidsregel voor de lozing van PFAS-houdend grondwater hebben wij in goede orde ontvangen. Bedankt dat u de tijd heeft genomen om de beleidsregel te bestuderen en van commentaar te voorzien. Uw zienswijze zal waterschap Hollandse Delta helpen om de beleidsregel verder uit te werken en te beargumenteren.

Wij zullen na de zomervakantie met de zienswijze aan de slag gaan. De reactie op de zienswijze kunt u in september of oktober verwachten.”…

Referenties

[1] Waterschapsblad nr 6234 30 mei 2023: aanvullende maatregelen lozing PFAS houdend water
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-6234.pdf

[2] Aanvullende toelichting
https://www.wshd.nl/extra-regels-waterschap-voor-pfas-grondwater

 

*****

1 Naar: de Homepage van deze website 

2 Naar: de Facebookpagina PFAS-Problematiek

3 Naar: het Telegramkanaal PFAS-Problematiek

Volg de FB-pagina of abonneer je op het Telegramkanaal (is hetzelfde als volgen bij FB). Daar meld ik nieuwe publicaties op deze website. Je krijgt dan een bericht als je de meldingen op áán laat staan.