Crisisoefening: te veel PFAS in ontbijtgranen

ublicatiedatum: 31-07-2023

Inleiding

…”Van PFAS is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. De stoffen kunnen bijvoorbeeld effect hebben op het immuunsysteem, op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook kunnen PFAS een effect hebben op cholesterol in het bloed, effecten op de lever geven en nier- en testiskanker veroorzaken.. De stoffen kunnen verder schadelijk zijn voor de natuur. Ze kunnen problemen opleveren voor dieren in de top van de voedselketen, zoals vogels en zoogdieren.”…

Bron: https://www.rivm.nl/pfas
(geraadpleegd op 31-07-2023)

Crisisoefening voedselveiligheid 9 mei 2023

Op 5 juli 2023 heeft de minister van VWS een brief (kst 26991-584) naar de Tweede Kamer gestuurd met informatie over de beleidsontwikkelingen met betrekking tot voedselveiligheid. In die brief maakt hij melding van een crisisoefening voedselveiligheid die op 9 mei 2023 heeft plaatsgevonden met het scenario waarin een te hoge concentratie PFAS wordt aangetroffen in ontbijtgranen.

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd

Over dit onderwerp schrijft de minister het volgende:
(onderstreping is hier toegevoegd)

…”Omdat voedselveiligheid niet altijd 100% te garanderen is kan een incident of crisis nooit helemaal worden uitgesloten. Crisisparaatheid is daarom een belangrijk aandachtspunt voor zowel de voedselproducenten als de overheid. De ministeries van LNV en VWS zullen in de komende jaren regelmatig oefeningen met een voedselproducerende keten organiseren waaraan zowel overheid als bedrijfsleven deelnemen. De eerste oefening vond plaats op 9 mei 2023 op basis van een scenario waarin een te hoge concentratie PFAS wordt aangetroffen in ontbijtgranen, mogelijk afkomstig uit de (kartonnen) verpakkingen. De betrokken negentien partijen gingen met dit scenario aan de slag om meer inzicht krijgen in zowel de individuele als gezamenlijke aanpak van een dergelijk incident. Ook was het doel om meer inzicht te krijgen in de rolverdeling en samenwerking tussen betrokken partijen in het geval van een dergelijke crisis, met als bijzondere aandachtspunten de onderlinge informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen vanaf de meldingsfase. Ook de wijze waarop betrokken partijen hun communicatie naar buiten zouden afstemmen was een punt van aandacht. De ministeries van VWS en LNV zullen de uitkomsten dit jaar breed delen zodat ook de voedselsectoren die niet actief deelnamen aan de oefening ervan kunnen leren.”…

Bron: kst 26991-584
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1101088.pdf

Tot slot

We zullen dus nog even moeten wachten voor de evaluatie beschikbaar is.

Positief is dat getest wordt op crisisparaatheid. Dat PFAS een landelijke crisis kan veroorzaken is minder geruststellend. De keuze van het scenario bij de crisisoefening voedselveiligheid is een signaal dat het bij PFAS om een serieuze zaak gaat die Dordrecht overstijgt en heel Nederland omvat.

De hele brief (kst 26991-584) is te lezen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1101088.pdf.

Op blz 3 onderaan staat het deel dat gaat over crisisoefening.

 

*****

1 Naar: de Homepage deze website

2 Naar: de Facebookpagina PFAS-Problematiek

3 Naar: het Telegramkanaal PFAS-Problematiek

Like of volg de FB-pagina of abonneer je op het Telegramkanaal (is hetzelfde als volgen bij FB). Daar meld ik nieuwe publicaties op deze website. Je krijgt dan een bericht als je de meldingen op áán laat staan.