Wetsvoorstel Kindercentra en vaccinatie

Naar het onderdeel: procesgang activiteiten

Hier wordt bijgehouden welke activiteiten zijn ondernomen en wanneer reacties te verwachten zijn.

Naar het onderdeel: kindercentra en vaccinatie wetsvoorstel 35049 afronding schriftelijke-voorbereiding Eerste-Kamer

Met wetsvoorstel (35049) willen Raemakers en Van Meenen regelen dat kindercentra kinderen mogen gaan weigeren die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma
Het College voor de Rechten van de Mens heeft aangegeven dat het wetsvoorstel niet kan voorkomen dat het College elk individueel beroep in behandeling zal nemen tegen kindercentra die onderscheid gaan maken tussen wel en niet gevaccineerden.

Naar het onderdeel: 28-09-2020 Mail aan EK fracties VVD, FvD en VVD

Opmerkingen naar aanleiding van de reactie van de initiatiefnemers (35049 G) op de gevraagde voorlichting van de Raad van State (35049 E).

Naar het onderdeel: Wetsvoorstel 35049 Behandeling in Eerste Kamer 

Overzicht van de procesgang, documenten en commentaar bij Wetsvoorstel kindercentra en vaccinatiebeleid (35049) in de Eerste Kamer.  Ingediend EK 18-02-2020

Naar het onderdeel: Mijn verzoek aan Raad van State om naderadvies wetsvoorstel 35049

Op 11-02-2020 is met een nota van wijzing (35049 nr 14) toegevoegd aan het wetsvoorstel dat geïndiceerde kinderen, die om medische redenen niet aan het Rijksvaccinatieprogramma kunnen meedoen, niet geweigerd mogen worden op kindercentra die een weigerbeleid voeren voor niet gevaccineerden. Op 18-02-2020 is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen. De vraag is of die toevoeging in strijd is met de Awgb.

Naar het onderdeel: 15-10-2019 behandeling wetsvoorstel 35049 in de Tweede Kamer

Er zijn nog veel vragen waar de initiatiefnemer van het wetsvoorstel geen duidelijk antwoord op heeft gegeven. De SGP zet de deur op een kier voor overleg met critici en een voorstel om van 2 naar 1 bmr-vaccinatie te gaan.

Naar het onderdeel:  initiatief-wetsvoorstel-35049-toelatingsbeleid-gevaccineerde-kinderen-in-kindercentra

Doel van het Initiatiefwetsvoorstel van de heer Raemakers. De reactie van de Raad van State op het wetsvoorstel en de reactie daarop van de indiener.  

Naar het onderdeel: voorstel-correctie-memorie-van-toelichting

Brief (2 mei 2019) aan de heer Raemakers met verzoek tot correctie van de tekst in memorie van toelichting bij de wet waarin hij schrijft dat “..er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn.”… .  Per mail geeft het RIVM aan dat het niet in staat is de veiligheid van het BMR-vaccin met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen. Zijn antwoord op 16 juni en mijn reactie daarop van 17 jun zijn toegevoegd.

Naar onderdeel: Brief TK Cie VWS overlijdensratio bmr-vaccinatie

De vraag is of dit nog gevolgen voor het Initiatief wetsvoorstel (35049) – toelatingsbeleid gevaccineerde kinderen in kindercentra.

Naar onderdeel: Brief aan besturen kindercentra – Wiegendood en bmr-vaccinatie

Besturen worden geïnformeerd over de 11 meldingen van wiegendood na de BMR-vaccinaties. Deze informatie komt uit de vertrouwelijke veiligheidsdocumentatie van Merck (fabrikant bmr-vaccin).

Naar onderdeel: Complicaties bmr-vaccinatie en zwangerschap

Een bmr-vaccinatie bij zwangere vrouwen wordt afgeraden. Uit informatie van Merck blijkt dat 11% te maken krijgt met een afgebroken zwangerschap. Het is dus een nuttige waarschuwing maar het bmr-vaccin wordt er zelf niet veiliger op.