Wetsvoorstel Kindercentra en vaccinatie

Naar het onderdeel: procesgang aktiviteiten

Hier wordt bijgehouden welke activiteiten zijn ondernomen en wanneer reacties te verwachten zijn.

Naar het onderdeel: Wetsvoorstel 35049 Behandeling in Eerste Kamer 

Overzicht van de procesgang, documenten en commentaar bij Wetsvoorstel kindercentra en vaccinatiebeleid (35049) in de Eerste Kamer.  Ingediend EK 18-02-2020

Naar het onderdeel: 15-10-2019 behandeling wetsvoorstel 35049 in de Tweede Kamer

Er zijn nog veel vragen waar de initiatiefnemer van het wetsvoorstel geen duidelijk antwoord op heeft gegeven. De SGP zet de deur op een kier voor overleg met citici en een voorstel om van 2 naar 1 bmr-vaccinatie te gaan.

Naar het onderdeel:  initiatief-wetsvoorstel-35049-toelatingsbeleid-gevaccineerde-kinderen-in-kindercentra

Doel van het Initiatiefwetsvoorstel van de heer Raemakers. De reactie van de Raad van State op het wetsvoorstel en de reactie daarop van de indiener.  

Naar het onderdeel: voorstel-correctie-memorie-van-toelichting

Brief (2 mei 2019) aan de heer Raemakers met verzoek tot correctie van de tekst in memorie van toelichting bij de wet waarin hij schrijft dat “..er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn.”… .  Per mail geeft het RIVM aan dat het niet in staat is de veiligheid van het BMR-vaccin met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen. Zijn antwoord op 16 juni en mijn reactie daarop van 17 jun zijn toegevoegd.

Naar het onderdeel: brief-TK-Cie-VWS-overlijdensratio-bmr-vaccinatie

In deze brief staat dat Merck en Co al in 1993 heeft aangegeven dat de overlijdensverhouding bij het bmr-vaccin 0,3 per mln doses is. De vraag is of dit nog gevolgen voor het wetsvoorstel (35049).

Naar het onderdeel: Brief aan besturen kindercentra – Wiegendood en BMR-vaccinatie

Besturen worden geïnformeerd over de 11 meldingen van wiegendood na de BMR-vaccinaties. Deze informatie komt uit de vertrouwelijke veiligheidsdocumentatie van Merck (fabrikant bmr-vaccin). 

Naar het onderdeel: Complicaties bmr-vaccinatie en zwangerschap

Een bmr-vaccinatie bij zwangere vrouwen wordt afgeraden. Uit  informatie van Merck blijkt dat 11% te maken krijgt met een afgebroken zwangerschap. Het is dus een nuttige waarschuwing maar het bmr-vaccin wordt er zelf niet veiliger op.

* * * * *

Naar: Homepage

Naar: Facebook onderzoekvaccins