EMA EUDRAVIGILANCE 8 KEER MYOCARDITIS BIJ 3-11-JARIGEN (STAND 11-12-2021)

Tussen 1 en 11 dec 2021 zijn er in de EMA database EudraVigilance 8 meldingen geregistreerd bij 3-11-jarigen met myocarditis (ontsteking van het hartzakje) als vermoedelijke bijwerking. In het advies van de Gezondheidsraad van 10 december 2021 om het BioNTech/Pfizer-vaccin beschikbaar te stellen voor kinderen van 5-11 jarigen staat echter dat er internationaal GEEN gevallen van myocarditis zijn gerapporteerd bij deze leeftijdsgroep. Lees meer

TOENAME BIJWERKINGEN 12-17-JARIGEN NA COVID-19 VACCINATIE

De bijwerkingen na een covid-19 vaccinatie worden geregistreerd in de EMA database EudraVigilance. Op 30-10-2021 zijn er 1,1 mln meldingen geregistreerd met 1 of meer bijwerkingen, waaronder ruim 17 duizend meldingen van overlijden.

In juni en juli wordt het in verschillende Europese landen toegestaan om ook de 12-17-jaren te gaan vaccineren tegen covid-19. Na juni zien we een forse toename van meldingen van 1 of meer ernstige bijwerkingen bij de 12-17-jarigen. [LEES]

DE AANGEBODEN WAARHEID

De Rijksoverheid maakt gebruik van een manipulerend communicatiemodel om vaccinatiebereidheid te maximaliseren. Het doorgronden van dit model kan je helpen om bewuster naar de aangeboden informatie van de Rijksoverheid te kijken. Je ziet het pas als je het door hebt. [Lees]

Kindercentra en vaccinatie Wetsvoorstel 35049 afronding schriftelijke voorbereiding Eerste Kamer

Met wetsvoorstel (35049) willen Raemakers en Van Meenen regelen dat kindercentra kinderen mogen gaan weigeren die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma.

Het gewijzigde wetsvoorstel is volgens de Raad van State in strijd met de Awgb. Door het wetsvoorstel ook te richten op het vergroten van de vaccinatiegraad en veiligheid op de  kindercentra is daar aan te ontkomen.  De Raad van State en de bewindslieden VWS en SZW hebben echter kritiek op de onderbouwing van Raemakers en Van Meenen.

Verder heeft het College voor de Rechten van de Mens aangegeven dat het wetsvoorstel niet kan voorkomen dat het College elk individueel beroep in behandeling zal nemen tegen kindercentra die onderscheid gaan maken tussen wel en niet gevaccineerden. (LEES)

Onderrapportage bijwerkingen covid-19 vaccins in de EMA database EudraVigilance

De EMA database EudraVigilance verzameld bijwerkingen van de covid-19 vaccins voor de evaluatie van de baten en risico’s. Hier is mogelijk sprake van een (blijvende) substantiële onderrapportage van de bijwerkingen. In dit artikel wordt op die onderrapportage ingegaan. Verder wordt ook een schatting gemaakt van de omvang van die onderrapportage. De omvang van een onderrapportage is mede bepalend voor het veiligheidsrisico. LEES