Wetsvoorstel 35049 (toelatingsbeleid kindercentra) in Eerste Kamer – Raad van State stelt verbreding van de doelstelling voor.

Het wetsvoorstel 35049 (toelatingsbeleid kindercentra) is op 18-02-2020 door de TK aangenomen. Daarna is het naar de Eerste Kamer gestuurd. Ze hebben aan de Raad van State gevraagd of de aanvullingen niet in strijd waren met de Awgb. De Raad van State heeft de Eerste Kamer laten weten dat de huidige doelstelling (het bieden van transparantie) moet worden verbreed naar de bevordering van de volksgezondheid en de beperking van het besmettingsrisico binnen een kinderopvangcentrum. De kritische opmerkingen over het wetsvoorstel die zijn verstuurd naar de fracties van VVD-, FvD- en de PVV in de Eerste Kamer zijn  hier te lezen.

Mondkapjes en hypercapnie

Op deze website staat de bmr-vaccinatie centraal. Het onderwerp ‘Corona’ wijkt daarvan af.  Maar net als bij de berichtgeving over de risico’s van de BMR-vaccinatie wordt ook bij een onderwerp als het dragen van mondkapjes gezwegen over de gezondheidsrisico’s. Reden om daar ook aandacht aan te besteden

Zo blijkt uit een dissertatie uit 2005 dat door het dragen van mondkapjes de CO2 in het bloed toeneemt. Dat kan hypercapnie veroorzaken. Milde klachten zijn sufheid, duizeligheid en hoofdpijn. Bij extreme hypercapnie kan iemand in coma raken en zelfs overlijden.  [Lees]

Effect Rijksvaccinatieprogramma in het voorkomen van slachtoffers overschat. Conclusie publicatie Epidemiology (mei 2020):

Het huidige beeld is dat duizenden sterfgevallen met name door vaccinatie tegen difterie en kinkhoest zijn voorkomen. Uit de publicatie in Epidemiology (mei 2020) komt naar voren dat het effect van de massavaccinatie op het voorkomen van slachtoffers veel beperkter is dan tot nog toe werd aangenomen. Dit betekent ook dat het effect van het Rijksvaccinatieprogramma tot nu toe is overschat. 
(Lees meer: https://onderzoekvaccins.nl/lineaire-daling-kindersterfte-1900-1950/)