PFAS attendering provincie

PFAS is geen lokaal probleem voor Dordrecht omdat Chemours daar is gevestigd. In het lichaam van vrijwel alle Nederlanders zit PFAS. En volgens het RIVM krijgen we te veel PFAS binnen. Wil je op de hoogte blijven wat daarover wordt gepubliceerd in één of meer provincies dan kan je dat specifieker volgen door je te abonneren op de nieuwsbrieven en/of de documenten die een rol spelen bij de PFAS-problematiek. Hoe? Lees: https://onderzoekvaccins.nl/pfas-attendering-provincie/

PFAS en de Wet op de lijkbezorging

De Wet op de lijkbezorging wordt gemoderniseerd. PFAS speelt nu daarin geen rol. Dat zou wel moeten. Mensen hebben PFAS in hun lijf. Na overlijden is dat niet weg en kan dat in het milieu terecht komen. Denk aan de rookgassen bij de crematie en de verstrooiing van as. Bij alkalische hydrolyse speelt de wijze hoe met het effluent (reststof) wordt omgegaan. De huidige en toekomstige bestemmingen voor het lichaam van de overledene moeten onder de PFAS loep worden gelegd. Lees meer.

Oversterfte: met of door covid-19

Het artikel “Oversterfte: met of door covid-19? Doodsoorzakenstatistiek van het CBS is minder objectief dan het lijkt”, van M. Smulders is op 1-2-2024 gepubliceerd in Medisch Contact. Ik steun zijn oproep tot meer transparantie bij het CBS. Maar over dit onderwerp is meer te zeggen. Lees verder 

PFAS in Afval – de ILT EVOA-kennisgevingen 2019-2023

Een EVOA-kennisgeving is een aanvraag voor een vergunning om afval te mogen invoeren of uitvoeren. Tussen 2019 en 31 oktober 2023 zijn 11.335 EVOA-kennisgevingen afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Een analyse van de kennisgevingen van het PFAS gerelateerde afval met aandacht voor Chemours te Dordrecht.  Lees

PFAS in Afval – ILT-rapportage 12-10-2023

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert dat de huidige regelgeving bij het verlenen van vergunningen voor de export van afval met PFAS naar het buitenland tekort schiet.

Dit staat in de signaalrapportage ‘Meer grip op PFAS in afval nodig”.  De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne  Heijnen heeft die rapportage op 12 oktober 2023 met een brief naar de Tweede Kamer  gestuurd.

In de brief zijn de lopende acties kort geschetst . Met deze acties wil zij de problematiek, die de ILT signaleert, aanpakken. Maar is dat voldoende?  <Lees>

Afbouw landbouwgif flufenacet (PFAS) mogelijk

De minister van LNV wil gaan instemmen met het voorstel van de Europese Commissie tot het tijdelijk verlenen van goedkeuring voor 25 landbouwbestrijdingsmiddelen. Een van die stoffen is flufenacet en deze stof valt onder de definitie van PFAS. Maar dan is de instemming van de minister van LNV in strijd met de inzet van het kabinet. Lees meer.

Brief VWS 4-7-2023: geen PFAS gezondheidsonderzoek Dordrecht en omgeving

De minister van VWS heeft op 4 juli 2023 de TK laten weten (kst 35334-258) geen PFAS gezondheidsonderzoek te doen in Dordrecht en omgeving.

Zijn argumentatie hierbij is dat de resultaten niet zouden bijdragen aan aanvullende maatregelen om blootstelling of gezondheidseffecten te beperken. Verder zou het PFAS gezondheidsonderzoek ook niet de informatie opleveren waar mensen naar op zoek zijn.  Lees meer