Verantwoording onderdeel “Agenda2030”

Publicatiedatum: 17-01-2023
Update: 06-07-2023 (PFAS)

Verantwoording van het onderdeel "Agenda2030" bij Onderzoekvaccins.nl

Het onderdeel 'Agenda2030' heeft tot doel om de andere onderwerpen van deze website in een breder perspectief te  plaatsen.

Algemeen

In de corona-periode heeft de overheid niet altijd het hele verhaal verteld omdat dit niet in het belang was voor de uitvoering van het beleid. Verder zijn manipulatietechnieken gebruik om de bevolking over te halen het beleid te volgen en critici de mond te snoeren. Dit lijkt zich te herhalen bij de communicatie over Agenda2030.

Specifiek

Punt 3 gaat over de “Gezondheidszorg voor iedereen”. En bij doelstelling 3.8 is er sprake van “vaccins voor iedereen”. Hierbij wordt zelfs het woord ‘veilig’ niet wordt genoemd. Dat heeft bij vaccins kennelijk niet meer de primaire aandacht.

Reikwijdte onderwerp

De aandacht voor agenda2030- zal zich niet beperken tot deze twee punten. Hier zal ook worden ingegaan op de oorzaak of oorzaken van de problemen die met agenda2030 worden aangepakt. Verder zal worden gekeken naar de rol van de media, instituties, organisaties en bedrijven. Tenslotte zal er ook aandacht zijn voor conflicterende belangen van partijen bij de uitwerking van de verschillenden SDG's.  Zo kan werken aan het klimaat ten koste gaan van het milieu en/of de gezondheid.

PFAS

https://onderzoekvaccins.nl/pfas-uitstoot-chemours-dordrecht-bedreiging-volksgezondheid/

Bij dit onderwerp is sprake van conflicterende belangen:
- tussen klimaatdoelen (13) en diverse milieudoelen (6) (14) (15)
- tussen verantwoord produceren (12) en gezondheid (3)

Het verantwoord produceren van producten door Chemouers leidt tot vervuilende en giftige uitstoot. Dit brengt het milieu en de volksgezondheid ernstige schade toe.

Het VDA, dat is de belangengroep van de Duitse auto-industrie, betoogt dat zonder PFAS zowel de bestaande voertuigen als toekomstige autotechnologieën ondenkbaar zijn. Met een verbod op PFAS kunnen de klimaatbeschermingsdoelstellingen van zowel de Europese Unie als Duitsland voor de transportsector niet gehaald. [1]

[1] PFAS in Automotive Technologies of the Future - VDA. Berlin, july 2021
https://www.vda.de/dam/jcr:0e95a041-1cc3-432c-b6ac-915788e5ead8/Position_PFAS_2021-09-20_EN.pdf
(Geraadpleegd op 5-7-2023)

*****

Naar: Homepage Onderzoekvaccins 

Naar: Agenda2030 

Naar: Facebook Onderzoekvaccins 

Naar: MeWe Onderzoekvaccins

Naar: Telegramkanaal Onderzoekvaccins

Abonneer je op het Telegram kanaal en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website. Het abonneren in Telegram is hetzelfde als volgen op Facebook.