Brief VWS 4-7-2023: geen PFAS gezondheidsonderzoek Dordrecht en omgeving

Publicatie datum: 12-07-2023

 

Inleiding

Tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer van 20 juni 2023 heeft Kiki Hagen (D66) gevraagd om een bevolkingsonderzoek uit te voeren in de omgeving van Dordrecht. Dit naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 15 juni.

Dat gezondheidsonderzoek in Dordrecht en omgeving komt er niet. Dat staat in een brief (kst 35334-258 ) die minister Kuipers op 4 juli 2023 naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Het zou niet de informatie opleveren waar mensen naar op zoek zijn.

Motivering VWS om geen PFAS gezondheidsonderzoek te doen in Dordrecht en omgeving

Minister van Kuipers van VWS baseert zich daar bij op een advies van het crisisexpertteam op het terrein van psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek (CET PSH GOR). Het gaat dan om een advies dat is uitgebracht over de eventuele uitvoering van een gezondheidsonderzoek bij de bewoners en gemeenten rond de Westerschelde. De bewoners hadden hier omgevraagd naar aanleiding van de vervuiling van de Westerschelde met PFAS. Het crisisexpertteam heeft voor die situatie de volgende conclusie getrokken:

… “Regionaal gezondheidsonderzoek zal niet bijdragen aan betere gezondheidszorg (preventie, diagnostiek of behandeling) op individueel of collectief niveau. PFAS-concentraties in bloed van mensen wonend langs de Westerschelde zullen niet gekoppeld kunnen worden aan blootstellingsbronnen of aan eventueel op individueel niveau optredende gezondheidseffecten. Ook zullen deze resultaten niet bijdragen aan aanvullende maatregelen om blootstelling of gezondheidseffecten te beperken.” ..

De minister erkent wel dat het in Dordrecht om een andere situatie gaat maar dat een PFAS gezondheidsonderzoek ook hier niet de informatie zal opleveren waar mensen naar op zoek zijn.

Kanttekening bij motivering

Dat de minister stelt dat het onderzoek niet zal bijdragen tot een betere gezondheidszorg is merkwaardig. Je zou toch verwachten dat het gezondheidsonderzoek informatie oplevert voor beleid dat zal zorgen voor een betere gezondheidszorg.

Verder erkent de minister dat het probleem bij Zeeland en de Westereschelde (meerdere PFAS bronnen) zich niet voordoet in Dordrecht en omstreken. In en rond Dordrecht is er maar één bron. De gezondheidsschade die door PFAS wordt veroorzaakt kan daaraan worden gekoppeld. Onderzoek zou hier dus logisch uit voort moeten vloeien. Maar nee. In de brief staat dat de minister ervan uit gaat dat het onderzoek niet die informatie gaat opleveren waar mensen naar op zoek zijn. Waar mensen dan naar op zoek zijn wordt niet aangegeven.  Waar dat onderzoek dan wél een antwoord op zou kunnen gaan geven wordt ook buiten beschouwing gelaten.

Wat wel wordt onderzocht

In het onderzoekprogramma is wel opgenomen dat het RIVM de kennis over de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan PFAS via voedsel, drinkwater en andere bronnen gaat actualiseren. Het RIVM heeft in 2021 ingeschat dat de totale inname door mensen in Nederland via drinkwater en voedingsmiddelen te hoog is. Dat onderzoek was gebaseerd op redelijk oude gegevens.

Verder gaat het RIVM de hoeveelheid PFAS in bloed en moedermelk meten.

De erkenning voor schade aan milieu en gezondheid door PFAS

Van belang is dat de minister van VWS in de brief erkent dat PFAS schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Hij schrijft;
…”Het gaat dan om mogelijke nadelige effecten aan het immuunsysteem en bij langdurige blootstelling zijn ernstigere aandoeningen zoals kanker niet uit te sluiten. PFAS komen via bodem, lucht en water ook terecht in voedingsmiddelen”…

In de nota [2] bij de brief van de minister van VWS is te lezen dat de PFAS discussie breed leeft in de maatschappij na de communicatie hierover in gebieden als Dordrecht, Zeeland en de Westerschelde.

Referenties

kst 35334-258 – van 2023-07-04 betreft een Brief en nota van VWS aan de TK over het onderzoeksprogramma naar PFAS (geen gezondheidsonderzoek in Dordrecht en omgeving)

[1] kst 35334-258 Brief:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1100289.pdf

[2] kst 35334-258 Nota:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1100290.pdf

 

*****

1 Naar: de Homepage van deze website

2 Naar: de Facebookpagina PFAS-Problematiek

3 Naar: het Telegramkanaal PFAS-Problematiek

Volg de FB-pagina of abonneer je op het Telegramkanaal (is hetzelfde als volgen bij FB). Daar meld ik nieuwe publicaties op deze website. Je krijgt dan een bericht als je de meldingen op áán laat staan.