Ernstige bijwerkingen covid-19 vaccins bij 0-17-jarigen

Publicatiedatum: 16-06-2021

Wat wordt onder ernstige bijwerking verstaan?

In de EMA database EudraVigilance worden de meldingen opgenomen van de mogelijke bijwerkingen bij het vaccineren met covid-19 vaccins. Deze bijwerkingen krijgen de kwalificatie ‘ernstig’ (‘Serious’) als deze

(i) de dood tot gevolg heeft,
(ii) levensbedreigend is,
(iii) ziekenhuisopname of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname tot gevolg heeft,
(iv) blijvende of significante invaliditeit/arbeidsongeschiktheid veroorzaakt (naar de mening van de indiener),
(v) zich uit in een aangeboren afwijking/misvorming of
(vi) resulteert in andere medisch belangrijke omstandigheden.
Bron: https://www.adrreports.eu/nl/data_source.html
( zie: Tabblad Rapporten Begrijpen onderdeel Gegevensbron)

Wat meldt EudraVigilance over ernstige bijwerkingen bij de 0-17-jarigen?

De meldingen in de EMA database EudraVigilance betreffen niet alleen de groep van 18 en ouder. Zo zijn in de periode 01-01-2021 t/m 12-06-2021 bij de 0-17-jarigen 587 ernstige bijwerkingen en 9 overlijdensgevallen gemeld.

Kijken we naar het aantal overlijdensgevallen bij de 12-17-jarigen dan zijn dat er 4. Bij Pfizer 2 en bij Moderna 2.

Bij deze aantallen is geen rekening gehouden met de onderrapportage in de EMA database EudraVigilance. (Lees hierover: Overlijdensgevallen en onderrapportage in EudraVigilance: Overlijdensgevallen Covid-19 vaccins en onderrapportage in EudraVigilance – onderzoekvaccins)

In de bijsluiter van het Pfizer-Biontech mRNA vaccin  Comirnaty (Tozinameran) lezen we niets over de mogelijkheid van overlijden na vaccinatie.  Bijsluiter: Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu)

Tot slote

Met deze cijfers is het niet vol te houden dat deze covid-19 vaccins absoluut veilig zijn.

Deze cijfers zouden een rol moeten spelen in de discussie met betrekking tot het vaccineren van 12-17-jarigen.

Terwijl gezonde kinderen zelf maar zelden ziek worden van corona, zijn het vooral de volwassenen die profijt hebben van het vaccineren van de 12-17-jarigen.

De slogan ”samen krijgen we corona er onder” krijgt zo een wat wrange betekenis.

 

 * * * *

Naar Informatie: Wat is EudraVigilance? 

Naar Informatie: Toegang EudraVigilance rapporten bijwerkingen Covid-19 vaccins

Naar Informatie: Line Listing maken in EudraVigilance

Naar Analyse: Overlijdensgevallen en onderrapportage in EudraVigilance

Naar: Homepage Onderzoekvaccins 

Naar: Facebook Onderzoekvaccins 

Naar: Telegram Channel Onderzoekvaccins

Like of volg deze Facebookpagina en/of het Telegram Channel en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.