(On)volledige informatie covid19 vaccinatiecampagne

Publicatie datum: 14-03-2021

Aanklacht Viruswaarheid tegen de Staat

Op 5-3-2021 heeft de rechtbank in Den Haag zich uitgesproken in het kort geding dat Viruswaarheid tegen de Staat had aangespannen. De aanklacht bevatte onder andere de volgende twee punten:

(1) Volgens Viruswaarheid wordt de term vaccin ten onrechte gebruikt als er sprake is van mRNA technologie.
(2) Verder vinden ze dat de overheid in de vaccinatiecampagne onvolledige informatie verstrekt waardoor de burgers geen afgewogen keuze kunnen maken.

(1)Vaccinatie of mRNA-injectie?

Volgens de rechter mag de Staat voor een mRNA-injectie het woord vaccin gebruiken omdat de farmaceuten en de deskundigen die term ook gebruiken. Verder is alle informatie over de gebruikte technologie te vinden op de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM staat. De redernering dat de Staat het woord vaccin gebruikt omdat iedereen dat doet kan ik volgen. Maar dat betekent dan toch niet automatisch dat het dan ook juist is.

De tombola is compleet door te verwijzen naar de informatie op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM. De argeloze burger weet niet welke termen wel en niet juist zijn maar als hij dat zo nodig wil weten dan kan hij de websites raadplegen. Dat is toch de omgekeerde wereld. Je moet er toch vanuit kunnen gaan dat de overheid de juiste termen gebruikt. Daarbij kan de overheid altijd nog verwijzen naar de term die gewoonlijk wordt gebruikt. De motivatie, zoals deze in 4.3 van de uitspraak is verwoord door de rechter, roept vragen op.

Informatie op website RIVM (on)vindbaar

Goed opgeleide mensen lukt het met veel doorzettingsvermogen aanvullende informatie te vergaren op de ondoorgrondelijke websites van de EMA, CBG, RIVM, CDC en FDA. Laaggeletterden zijn echter volledig afhankelijk voor hun informatie van de overheid. In de uitspraak wordt daar in het geheel geen rekening mee gehouden.

(2) Onevenwichtige informatie mag wel/niet?

Viruswaarheid vindt dat de overheid in de vaccinatiecampagne onvolledige informatie verstrekt waardoor de burgers geen afgewogen keuze te maken. De rechter gaat daar niet in mee. In 4.4 van de uitspraak staat:

…”De Staat heeft een grote vrijheid om zijn beleid zo in te richten dat het doel van het realiseren van een bepaalde vaccinatiegraad wordt behaald. Dat de Staat om dat doel te behalen het belang van vaccinatie en de positieve kanten daarvan in zijn campagne benadrukt, is niet ongeoorloofd. De Staat onderschrijft daarbij zonder voorbehoud de vrije, eigen keuze van burgers om zich al dan niet te laten vaccineren.”…

Drie dagen na de uitspraak verschijnt op 8 maart 2021 in de media dat coronaminister Hugo de Jonge ‘nul begrip’ heeft voor mensen die zich niet willen laten vaccineren.

Is dit een exemplarisch voorbeeld hoe de staat de eigen vrije keuze onderschrijft?

Rechter (on)bevooroordeeld?

In de campagne en de beeldvorming staat die eigen vrije keuze juist onder druk. Dit heeft bij de afweging van de rechter geen rol gespeeld. De schijn van partijdigheid van de onafhankelijke rechter is daarmee gewekt.

Een ander punt om de onafhankelijkheid in twijfel te trekken. Door de vorderingen af te wijzen vond de rechter het ook niet nodig om op de aangeleverde stukken in te gaan. De onderbouwing speelde dus geen rol bij de afwijzing van de vorderingen. Dat lijkt dat op bevooroordeling.

Maatschappelijk (on)verantwoorde uitspraak?

Of de rechter met deze rechterlijke uitspraak zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft genomen is maar zeer de vraag. Het is een vrijbrief voor de overheid om waar zij dat nodig vindt de beeldvorming te manipuleren. Een deel van de informatie weglaten is immers geen bezwaar voor de rechter. Dit lijkt op de legalisering van het verspreiden van desinformatie door de overheid. Maar is dit nu ook een vrijbrief voor tegenpartij om op soortgelijke wijze te handelen? Het zal zeker niet de bedoeling zijn geweest van deze rechter, maar deze uitspraak sluit dit niet uit.

Deze rechterlijke uitspraak ondermijnt over de hele breedte de geloofwaardigheid van een betrouwbare overheid.  Je weet immers niet meer wanneer wel en niet het hele verhaal wordt verteld. En het helpt niet als minister-president Mark Rutte zegt geen actieve herinnering te hebben aan informatie over 70 burgerslachtoffers bij een F-16 missie op een IS-bommendepot in Hawija. En bij de toeslagaffaire was Rutte eerst niet betrokken maar wel verantwoordelijk. Toen hij er niet meer onder uit kon komen gaf hij ook zijn betrokkenheid toe. En hoe betrouwbaar komt de minister van justitie Ferd Grapperhaus over die, om een strafblad te voorkomen, de strafmaat aanpast van de 1,5 meter maatregel nadat hij betrapt is op een overtreding daarvan. 

Tot slot

Als de rechtsstaat geen rechtvaardige staat oplevert, wat is die rechtsstaat dan nog waard?

Documenten kort geding Viruswaarheid tegen de Staat

Kort geding 24-02-2021 en uitspraak 05-03-2021

Zaaknummer: C-09-607026-KG ZA 21-115
ECLI:NL:RBDHA:2021:1920

Dagvaarding:

2021-03-05 Viruswaarheid dagvaarding ingebracht 24-02-2021 – ecli_nl_rbdha_2021_1920

Documenten bij dagvaarding:

2021-03-05 Viruswaarheid ingebracht 2021-02-19-Akte-II stukken kort geding – ecli-nl-rbdha-2021-1920

Uitspraak:

2021-03-05 Viruswaarheid uitspraak Rechtbank – Overheid mag in vaccinatiecampagne selectief info verspreiden – ecli_nl_rbdha_2021_1920


* * * * *

Naar: Homepage 

Naar: Facebook onderzoekvaccins 

Naar: Telegram Channel Onderzoekvaccins 

Like of volg deze Facebookpagina en/of het Telegram Channel en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.