Procesgang activiteiten

Brief aan Raemakers 

De brief aan Raemakers indiener van het wetsvoorstel 35049 (kindercentra en vaccinatie) richt zich op zijn opmerking in de Memorie van Toelichting over de veiligheid van de vaccins

16-07-2019 Mail van de heer Raemakers. Wegens de extreme drukte kan de inhoudelijke beantwoording waarschijnlijk pas in september (na het reces) plaatsvinden.
17-06-2019 Mail van de heer Raemakers. Met brieven wordt in principe niets gedaan. Binnen 4 tot 8 weken komt er een reactie op de mail.
03-06-2019 Mail naar de heer Raemakers en publieksvoorlichting D66.
03-06-2019 Gebeld met publieksvoorlichting  D66. Zij hebben geen zicht op privé brieven. Op mails hebben ze wel zicht. Het mailadres gekregen van publieksvoorlichting  D66 en van de heer Raemakers.
16-05-2019 Gebeld met publieksvoorlichting  D66. Het zal onder de aandacht van de heer Raemakers worden gebracht. Advies 2 weken wachten.
16-05-2019 Rijksoverheid geeft alleen algemene informatie over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Zij hebben geen inzage in persoonlijke documenten.
14-05-2019 Mail via contactformulier naar rijksoverheid met de vraag of er nog een ontvangstbevestiging is te verwachten.
02-05-2019 Brief aangetekend verstuurd naar TK tav dhr Raemakers




Kindercentra

De besturen voor kindercentra geïnformeerd over mijn brief aan dhr Raemakers. 

19-07-2019 Geen enkele reactie van de besturen ontvangen. Brief online gezet.
08-05-2019 Per mail de 4 kindercentra extra informatie verstrekt  uit Wob-documenten over wiegendood. Gevraagd om feedback
06-05-2019 Reactie van ‘Voor Werkende Ouders’. Ze gaat contact opnemen met het RIVM.
02-05-2019 Afschrift van de brief aan Raemakers naar: 
– Stichting Voor Werkende Ouders (SVWO);
– Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK);
– Branchevereniging Kinderopvang (BK);
– De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

 

Brief TK Cie VWS overlijdensratio bmr-vaccinatie

   
18-06-2019 Ontvangstbevestiging  kenmerk 2019Z12386/2019D25642 
17-06-2019 Brief aangetekend verstuurd.