Procesgang activiteiten

Wetsvoorstel 35049 Behandeling in Eerste Kamer

(naar webpagina)

   
07-04-2020 De EK heeft ingestemd met het informatieverzoek aan de Rvs
10-03-2020 cie SZW en cie VWS besluiten tot indienen bij EK van een verzoek om informatie aan RvS te vragen of de toevoeging van art 1.49a lid 3 niet in strijd is met lid 6 van de grondwet en lid 7.3c van de Awgb (Algemene wet gelijke behandeling)
03-03-2020 Procedure vergadering cie SZW;
overweging voorlichtingsverzoek RvS
18-02-2020 Wetsvoorstel 35049 aangenomen in Tweede Kamer

 

Verzoek nader advies Raad van State

(Naar webpagina)

Maakt Tweede Nota van wijziging 35049-14 ongeoorloofd onderscheid mogelijk met de toevoeging dat kindercentra kinderen moeten accepteren, die om medische reden niet aan het Rijksvaccinatieprogramma kunnen deelnemen.

   
27-02-2029 aangetekend verzonden

 

15-10-2019 behandeling wetsvoorstel kindercentra en vaccinatie (35049) in TK

Mail naar bewindslieden en Kamerleden met vier punten:

  • Inventarisatie van de vragen over het wetsvoorstel.
  • Kritiek op bewering in de Memory van Toelichting van het wetsvoorstel dat onomstotelijk vast staat dat vaccinaties veilig zijn.
  • De vraag om overleg met critici.
  • Het voorstel om de 2e bmr-vaccinatie gericht toe te passen.
   
08-01-2020 mail naar bewindslieden en Kamerleden.

 

Brief aan Raemakers (afgehandeld)

De brief aan Raemakers indiener van het wetsvoorstel 35049 (kindercentra en vaccinatie) richt zich op zijn opmerking in de Memorie van Toelichting over de onweerlegbaarheid van de veiligheid van de vaccins.

22-09-2019 Reactie van de heer Raemakers: we agree to disagree.
17-09-2019 Verzoek om vragen alsnog te beantwoorden.
16-09-2019 Reactie Rens Ramakers. Wel onderbouwing bewering. Vragen niet beantwoord 
16-07-2019 Mail van de heer Raemakers. Wegens de extreme drukte kan de inhoudelijke beantwoording waarschijnlijk pas in september (na het reces) plaatsvinden.
17-06-2019 Mail van de heer Raemakers. Met brieven wordt in principe niets gedaan. Binnen 4 tot 8 weken komt er een reactie op de mail.
03-06-2019 Mail naar de heer Raemakers en publieksvoorlichting D66.
03-06-2019 Gebeld met publieksvoorlichting  D66. Zij hebben geen zicht op privé brieven. Op mails hebben ze wel zicht. Het mailadres gekregen van publieksvoorlichting  D66 en van de heer Raemakers.
16-05-2019 Gebeld met publieksvoorlichting  D66. Het zal onder de aandacht van de heer Raemakers worden gebracht. Advies 2 weken wachten.
16-05-2019 Rijksoverheid geeft alleen algemene informatie over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Zij hebben geen inzage in persoonlijke documenten.
14-05-2019 Mail via contactformulier naar rijksoverheid met de vraag of er nog een ontvangstbevestiging is te verwachten.
02-05-2019 Brief aangetekend verstuurd naar TK tav dhr Raemakers

 

Kindercentra (afgehandeld)

De besturen voor kindercentra geïnformeerd over mijn brief aan dhr Raemakers. 

19-07-2019 Geen enkele reactie van de besturen ontvangen. Brief online gezet.
08-05-2019 Per mail de 4 kindercentra extra informatie verstrekt  uit Wob-documenten over wiegendood. Gevraagd om feedback
06-05-2019 Reactie van ‘Voor Werkende Ouders’. Ze gaat contact opnemen met het RIVM.
02-05-2019 Afschrift van de brief aan Raemakers naar: 
– Stichting Voor Werkende Ouders (SVWO);
– Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK);
– Branchevereniging Kinderopvang (BK);
– De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

 

Brief TK Cie VWS overlijdensratio bmr-vaccinatie (afgehandeld)

Uit WOB-document van het CBG-MEB blijkt dat Merck & Co hebben aangegeven dat de overlijdensrisicoverhouding bij de BMR-vaccinatie 0,3 per mln doses is. Gevraagd of de bewering van R. Raemakers dat er onweerlegbaar bewijs is dat vaccins veilig zijn nog te handhaven is. 

17-09-2019 Gevraagd aan de Cie van SZW wat de reden is van dit besluit en waarom de brief door SZW is afgehandeld en niet door de vast cie van VWS.
12-09-2019 Reactie van de  vaste commissie voor SZW:
de leden kunnen de brief desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel. 
18-06-2019 Ontvangstbevestiging van mijn brief.
17-06-2019 Brief aangetekend verstuurd.