Initiatief wetsvoorstel (35049) – toelatingsbeleid gevaccineerde kinderen in kindercentra

Publicatiedatum: 02-05-2019

Doel van de initiatiefwet

Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend door het kamerlid Rens Raemakers (D66). Het wetsvoorstel moet het mogelijk gaan maken dat kinderopvangcentra kunnen bepalen dat zij uitsluitend of nagenoeg uitsluitend personeel in dienst nemen en kinderen toelaten die aantoonbaar deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Advies Raad van state

Op 27 maart 2019 heeft de Raad van State advies uitgebracht (Kamerstukken II 2018/19, 35049, nr. 4).  De Raad van State schrijft:

“De zorgen die de achtergrond vormen voor dit wetvoorstel spitsen zich vooral toe op mazelen. Dat komt omdat de ziekten waarvoor de DKTP-vaccinatie plaatsvindt, niet of vrijwel niet meer voorkomen in Nederland. Dit geldt niet voor kinkhoest. Dat komt echter niet door een gebrekkige vaccinatie, maar door een veranderde structuur van de betreffende bacterie, waardoor ook gevaccineerde personen nog ziek kunnen worden. Bof komt in Nederland bijna niet meer voor en rodehond beperkt zich tot enkele gevallen per jaar.”

De Raad van staten heeft de initiatiefnemers  geadviseerd meer toe te lichten op de punten:
– registratie en de bescherming van de persoonsgegevens;
– recht op gelijke behandeling;
– het beperkte nut van het wetsvoorstel.

De initiatiefnemer acht die toelichting niet nodig.  Met betrekking tot het laatste punt wijzen ze er op dat de kindercentra de ouders genuanceerd voorlichting moeten geven. Kinderen tot 14 maanden (moment van de bmr-vaccinatie)  blijven risico lopen met mazelen besmet te raken. Als zij dat doen dan ziet de initiatiefnemer geen risico’s voor aansprakelijkheid als een kind toch ziek wordt.

Ter overdenking

Het wetsvoorstel regelt heel veel niet. Dat betekent dat de er bij de uitvoering grote verschillen kunnen gaan ontstaan.  Enkele voorbeelden daarvan.

Het ene kindercentrum zal een heel soepel weigerbeleid voeren terwijl de  ander een heel streng beleid voert. Deze ruimte komt de niet beoogde transparantie ten goede voor de ouders om een veilige omgeving te kunnen kiezen. En hoe kom je er als ouder achter dat het kindercentrum zegt een streng weigerbeleid te voeren maar daar in de praktijk niet aan toe komt.

En hoe zit dat met het personeel dat niet aan het rijksvaccinatieprogramma voldoet. Is dat een reden voor ontslag?  Of geldt dat alleen als eis die gesteld kan worden bij nieuwe gevallen.

Een andere categorie die een besmetting kan overbrengen zijn de personen die de kinderen komen op halen. Moeten die ook een bewijs tonen dat ze het rijksvaccinatieprogramma hebben doorlopen?