Downloads

Brief aan Staatssecretaris Blokhuis d(VWS) d 28-02-2019

Hieronder staat de brief en de 5 bijlagen die naar de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport is  gestuurd.
Afschriften zijn verstuurd naar:
Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 –  RIVM
 –  CGB
 –  Gezondheidsraad
 –  Stichting Vaccinvrij
 –  Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Download – reactie op Verder met vaccineren – veiligheid en vertrouwen 28-02-2019 webversie
Download – 1 Gezondheidsraad rapport inzake vaccinatie tegen mazelen 22-12-1967

Download – 2 Gezondheidsraad advies inzake algemene vaccinatie tegen mazelen 01-03-1973
Download –
3 EMA-EPAR-MMRVAXPRO- Scientific Discussion 2006 – Download
Download – 4 EMA-EPAR-MMRVAXPRO- bijlage 1 Samenvatting van de productkenmerken
Download
5 2007 Recombinant Human Albumin – applications as a biopharmaceutical Expicient

Download – 2019-04-17 VKR blz 17 – Overheid moet opties nemen bij koop vaccins – Koolman

Wetsvoorstel 35049: Toelatingsbeleid kindercentra

Download – 01 geleide brief – 02 voorstel van Wet – 03 Memorie van Toelichting. 
Download – 04 Advies Raad van State en reactie initiatiefnemer.

Maarten van Wijhe: “The public health impact of vaccination programs in the Netherlands” uit 2018

Downloads:

Download – supplements/samenvatting.pdf
Download – H2.pdf

Links:

Link – RUG
Linksupplements/samenvatting.pdf
Link – H1.pdf
Link – H2.pdf
Link – H3.pdf

Link – H4.pdf
Link – H5.pdf
Link – H6.pdf 
Link – H7.pdf
Link – Propositions.stellingen.pdf