CBG-MEB (WOB)

Publicatiedatum: 21-07-2019
Aangepast: 30-08-2022

DE ONDERDELEN OP HET TABBLAD: CBG-MEB(WOB)

Naar: WOB verzoek en ontvangen documenten

Op 22 oktober 2018 wordt het WOB-verzoek gedaan. Op 28 maart 2019 is de procedure afgerond. De ontvangen documenten zijn hier afzonderlijk of tegelijk downloaden.
Publicatiedatum: 28-04-2019
Update: 28-03-2022

Naar: Overlijdensrisico ontbreekt in bijsluiter-BMR-vaccin

Het CBG weigert het overlijdensrisico in de BMR-bijsluiter te laten opnemen. Het voldoet aan de voorwaarden die in de bijsluiter staan. Het CBG stelt aanvullende eisen. Mogelijk willen ze voorkomen dat dit een negatief effect heeft op de vaccinatiebereidheid. Het CBG beantwoord de vraag waarom ze die aanvullende eisen stellen met een uiteenzetting van de aanvullende eisen.  De Nationale Ombudsman vindt dat het CBG daarmee voldoende op mijn vraag is ingegaan. Dat ik het daar niet mee eens ben doet de Nationale Ombudsman af als een meningsverschil.
Start publicatie: 16-11-2020 (vragen aan CBG)
Laatste aanvulling: 16-06-2022 (oordeel nationale Ombudsman)

Naar: Brief aan besturen kindercentra – Wiegendood en bmr-vaccinatie

Besturen worden geïnformeerd over de 11 meldingen van wiegendood na de BMR-vaccinaties. Deze informatie komt uit de vertrouwelijke veiligheidsdocumentatie van Merck (fabrikant bmr-vaccin).
Publicatiedatum: 18-06-2019

Naar: Complicaties bmr-vaccinatie en zwangerschap 

Een bmr-vaccinatie bij zwangere vrouwen wordt afgeraden. Uit informatie van Merck blijkt dat 11% te maken krijgt met een afgebroken zwangerschap. Het is dus een nuttige waarschuwing maar het bmr-vaccin wordt er zelf niet veiliger op.
Publicatiedatum: 25-07-2019

Naar: Obstructie overheid bij WOB-verzoeken

De WOB is een instrument dat onontbeerlijk is bij de waarheidsvinding. Vertragingen en het niet leveren van gevraagde informatie bij WOB-verzoeken zijn daarom onacceptabel. Rogers Vleugels geeft stevige kritiek op de overheid. 
(Publicatie: 05-10-2019)

* * * * *

Naar: Homepage

Naar: Facebook onderzoekvaccins

Naar: Telegramkanaal Onderzoekvaccins 

Wilt U op de hoogte gehouden van een nieuwe publicatie op deze website abonneer u bij dan voorkeur (i.v.m. censuur op Facebook) op het Telegramkanaal. Het abonneren is hetzelfde als ‘volgen’ op Facebook.