Openbrief – farmacokinetisch onderzoek bij vaccins

Over de rol van farmacokinetisch veiligheidsonderzoek in het vaccinatiedebat.


Op  4 augustus 2019  is deze tekst per email verzonden: 

Aan de volgende fracties van de Tweede Kamer:
CDA, CU, D66, DENK, GL, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD, 50Plus

In afschrift aan de redacties van AD, Frieschdagblad, Groene, Telegraaf, NRC, Elsevier, Parool, Reformatorisch dagblad, Trouw, VKR

Inleiding

Ouders hebben het beste voor met hun kind. Ze beschermen het met hart en ziel tegen gevaren. Heb je een kind dat (nog) niet gevaccineerd mag worden dan is het logisch dat je voor een verplichte vaccinatie bent omdat dit voor jouw kind de beste bescherming biedt. Heb je een gezond kind dan wil je dat graag gezond houden na een vaccinatie of zonder een vaccinatie, omdat getwijfeld wordt aan de veiligheid.

Wat doen vaccins nog meer dan beschermen tegen een ziekte?

Die roep om veiligheid bij het vaccinatiedebat wordt vaak niet goed begrepen en soms gebagatelliseerd. Bij een deel van de ouders gaat het bij die veiligheid niet alleen om de bijwerkingen van een vaccin. Het gaat er om dat ze willen weten wat die stoffen nog meer doen dan antistoffen aanmaken. Met farmacokinetisch onderzoek is daar meer zicht op te krijgen. Dat veiligheidsonderzoek richt zich op vragen als: Hoe lang blijven ze in het lichaam zitten? Hoe en waar worden ze uitgescheiden. Waar hopen ze zich op? Wat doen ze met het immuunsysteem.

Nu Geen farmacokinetisch onderzoek bij vaccins

Farmacokinetisch onderzoek is wel verplicht bij medicijnen, maar niet bij vaccins. In de bijsluiter is te lezen dat dit niet is uitgevoerd. Het is geen geheim. Het is wel een gemis. We weten dus niet wat al die stoffen, die in de vaccins zitten, doen in het lijf van het vaak zeer jonge kind. We weten dus ook niet of hier toekomstige schade uit kan voort vloeien.


Bron: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/m-m-rvaxpro-epar-product-information_nl.pdf

Zijn de voordelen groter dan nadelen?

Toch is een veel gehoord argument dat de schade door de bijwerkingen bij het vaccineren niet opweegt tegen de schade die daarmee wordt voorkomen. Het opvallende van dit argument is dat er nooit een voorbehoud wordt gemaakt voor de eventuele toekomstige schade. We zijn het ons niet eens bewust. En hopelijk valt die schade mee, maar we weten het niet en tot nu toe is er ook geen enkel politiek signaal om dat te willen weten.

farmacokinetisch onderzoek bij vaccins op politieke agenda

Ik heb aan Staatssecretaris Blokhuis gevraagd [naar de brief] om het farmacokinetisch onderzoek prominenter te willen agenderen. De ambtelijke reactie was afwijzend.

Zijn er bewindslieden en/of Kamerleden die de handschoen wel willen oppakken om het farmacokinetisch veiligheidsonderzoek bij vaccins op de politieke agenda te  plaatsen?

Laat ons land hierin in Europees verband en misschien nog breder een baanbrekende trendsetter zijn. Ook de farmaceutisch industrie zal voor dit idee gewonnen moeten worden. Het gaat niet om voor of tegen vaccineren, maar om de grootst mogelijke veiligheid voor onze kinderen. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Laat ouders daarom voorlopig het volledige zelfbeschikkingsrecht over hun kinderen behouden. En laten we creatief nadenken hoe we kwetsbaren kunnen beschermen bij een beperkte groepsbescherming. 

Met vriendelijke groet
[. . .]

FB: https://www.facebook.com/onderzoekvaccins/ 
W: https://onderzoekvaccins.nl/farmacokinetiek/

* * * *

Naar:  begrippen-farmacokinetisch-klinisch-en-toxicologisch 

Naar: Homepage

Naar: Facebook onderzoekvaccins