Kinderopvang Columbus verplichte vaccinatie personeel

Gepubliceerd op 27-09-2019

Veiligheidsproblematiek bij vaccinatie wordt onderschat

Het dagblad Tubantie meldde op 26 september dat Kinderopvang Columbus  vaccinatie gaat verplichten bij het personeel.
We weten niet wat de stoffen die in vaccins zitten nog meer doen dan antilichamen aanmaken. Zie bmr-bijsluiter MMRVAXPRO par 5.2. Daarin staat dat er geen farmacokinetisch onderzoek is gedaan. Het is misschien wel veel minder veilig dan we denken. Daar maken mensen zich ook zorgen over. Dit aspect wordt onterecht genegeerd. Het is te gemakkelijk om dit veiligheidsprobleem als gezeur af te doen.

Verplicht vaccineren wijziging van de arbeidvoorwaarden

Het verplichten van vaccineren is nog niet in de wet verankerd. Als een werkgever dit nu als voorwaarden gaat stellen dan lijkt mij dat een eenzijdige wijziging in de arbeidsvoorwaarden. Is  dat niet in de CAO geregeld dan kunnen personeelsleden die verandering aan de vakbonden voorleggen. Ik weet niet of de vakbonden daar blij mee zullen zijn als het vaccinatiedebat ook zijn intrede gaat doen in de COA-onderhandelingen. Het zal wel verhelderend zijn als zij zich daarover uitspreken. Personeelsleden moeten dan wel actie ondernemen richting vakbond.

Strafrechtelijk aspect?

Volgens Merck de fabrikant van het bmr-vaccin MMRVAXPRO is de overlijdensrisicoverhouding bij het bmr-vaccin 0,3 per mln doses. In principe is bmr-vaccinatie dus dodelijk. Ik vroeg mij af of het verplichten tot vaccineren dan juridisch gezien als een poging tot doodslag gezien kan worden?

Symbolische daad?

Het is natuurlijk het goed recht van deze kinderopvang om te laten zien hoe zij begaan zijn met de gezondheid en de veiligheid van de kinderen die aan hun worden toevertrouwd. Wat jammer is dat niet wordt aangegeven is dat de reikwijdte van deze maatregel beperkt is. De kans op een besmetting van mazelen buiten de kinderopvang is groter dan binnen de kinderopvang. Ook anderen die de kinderopvang betreden en de ophalers van de kinderen kunnen het mazelenvirus verspreiden. Tot zover is het dus een schijnzekerheid die wordt geboden. Dat moet wel helder naar de ouders toe worden gecommuniceerd anders wordt deze actie een ordinaire reclamecampagne.

Naar: Open brief vragen verplichte vaccinatie Columbus Junior

Naar: Homepage
Naar: Facebook onderzoekvaccins