VWS stuurt gedrag met angst voor coronavirus

Publicatiedatum: 13 december 2020

Geachte heer Wilders fractievoorzitter van de PVV,
Geachte heer Klaver fractievoorzitter van de Groenlinks,
Geachte mevrouw Marijnissen fractievoorzitster van de SP,
Geachte heer Asscher fractievoorzitter van de PvdA,
Geachte mevrouw Ouwehand fractievoorzitster van de PvdD,
Geachte heer Van der Staaij fractievoorzitter van de SGP,
Geachte mevrouw Van Brenk fractievoorzitster van 50+,
Geachte heer Van Haga,
Geachte mevrouw Van Kooten,

De instrumentatie van de corona-maatregelen van Hugo de Jonge is gebaseerd op angst en het verspreiden van angst voor het coronavirus. Het staat zwart op wit in de bijlage “Doorontwikkeling verhaallijn en toon” bij de Kamerbrief van Hugo de Jonge van 8 december 2020 [1]. Deze bijlage is een presentatie die is gemaakt voor de besloten bijeenkomst op het Catshuis van 1 november 2020 [2]. Deze informatie is nieuw en schokkend. Een minister die de bevolking bewust met angst manipuleert dat is onethisch en moreel onacceptabel.

 Gedeelte uit bijlage bij Kamerbrief van 8 december 2020 van VWS.

Het maatschappelijk draagvlak voor de corona-maatregelen is dus gestoeld op angst. Het gaat om bewust gecreëerde angst voor het coronavirus. Zie de verwijzing naar de “teneur van golven en alarmerende cijfers”. En minister-president Mark Rutte (VVD) heeft dit beleid van  Hugo de Jonge (CDA) vanaf het begin onvoorwaardelijk gesteund. Is dit nu de christelijk liberale ethiek die de basis moet vormen voor het morele kompas van de politiek in de corona-crisis?

Vanaf het eerste begin heeft Hugo de Jonge gezegd dat er maar één generieke oplossing was: een vaccin. Er zijn scenario’s voor plan A, maar er is geen plan B. Het ingezette beleid is gericht op het beperken van de besmettingen tot het vaccin die taak gaat overnemen. Maar de cijfers die de vrijheid beperkende maatregelen onderbouwen en onderbouwden waren ook nodig voor het creëren van angst. Ik verwacht dat Hugo de Jonge zal blijven zeggen dat de feiten voor zich spreken, maar het zijn juist die cijfers die met zorg zijn uitgekozen om ook angst op te roepen bij burgers. En dit legt weer de basis voor de behoefte aan daadkracht. Angst is zo ook de basis geworden voor het beleid. Een spiraal waardoor de eendimensionale oplossingsrichting van Hugo de Jonge moeilijk is te doorbreken. Een discussie over plan B is daarmee ogenschijnlijk overbodig geworden en kan zelfs als een bedreiging van de voortgang worden aangemerkt.

Journalisten, wetenschappers en andere deskundigen zijn hierin ook meegezogen. En in hoeverre heeft dit invloed op het handelen van u en andere Kamerleden. Er wordt immers door u ook scherp op de reactie gelet van het electoraat en daar regeert nu de angst.

Deze handelswijze van Hugo de Jonge (en Mark Rutte) raakt de vertrouwensbasis tussen deze ministers en de samenleving. Ik hoor Rutten al zeggen: “Dat had niet zo gemoeten. Maar de problemen zijn groot en we moeten weer verder”. Nee meneer Rutte, vertrouwen is een kernwaarde. Zo kunnen we niet verder.

Als stemgerechtigde burger ga ik goed opletten welke Kamerleden in de Tweede Kamer laten horen dat zij deze werkwijze van Hugo de Jonge als minister van VWS onethisch en onacceptabel vinden. Een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen zou mooi zijn.

Met vriendelijke groet,
Freek Visser

[1]
De link naar de Kamerbrief van 8 december 2020:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/08/kamerbrief-over-stand-van-zaken-covid-19

[2]
De link naar de presentatie voor de informele bijeenkomst op het Catshuis op 1 november 2020: “Doorontwikkeling verhaallijn en toon”.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnotas/2020/12/08/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon

* * * * *

Naar: Homepage Onderzoekvaccins 

Naar: Facebook Onderzoekvaccins

Like of volg deze Facebookpagina en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.