Ernstige bijwerkingen bij vrouwen na COVID-19 vaccinatie (EudraVigilance 5-1-2023)

Publicatiedatum 13-03-2023


INHOUDSOPGAVE

1) Inleiding en Samenvatting
2) Meldingen en bijwerkingen in EudraVigilance (stand 05-01-2023)
3) Aandeel mannen en vrouwen die bijwerkingen hebben gemeld na een COVID-19 vaccinatie
4) Zes specifieke bijwerkingen bij vrouwen
5) In 2022 daalt het aantal gezette COVID-19 vaccinaties (ECDC 19-01-2023)

6a) In 2022 stijgt het aantal ernstige bijwerkingen na een COVID-19 vaccinatie bij vrouwen in de EEA
6b) Menstruatieklachten na een COVID-19 vaccinatie per leeftijdsgroep
6c) Gemelde menstruatieklachten bij de 12-17-jarigen in 2021 en 2022

7) Omschrijvingen van de gemelde bijwerkingen bij de volgende onderdelen

7a) Gemelde bijwerkingen m.b.t de menstruatie
7b) Gemelde bijwerkingen m.b.t vaginale problemen
7c) Gemelde bijwerkingen m.b.t de zwangerschap
7d) Gemelde bijwerkingen m.b.t een abortus
7e) Gemelde bijwerkingen m.b.t de foetus

8) Verantwoording

NAVIGATIE
Door op een (blauw) hoofdstuk te klikken spring je naar dat hoofdstuk toe.
Aan het einde van elk hoofdstuk kan je op [naar de Inhoudsopgave] klikken om terug te keren naar de Inhoudsopgave


1. Inleiding en samenvatting

Inleiding

In dit stuk wordt ingegaan op omvang en ontwikkeling van enkele specifieke gemelde bijwerkingen bij vrouwen in de EEA na een vaccinatie met een COVID-19 vaccin van AstraZeneca, Janssen, Moderna en Pfizer. Het gaat om specifieke bijwerkingen m.b.t.
- de menstruatie;
- de vagina;
- de zwangerschap;
- een abortus;
- de foetus;
- doodgeboren kinderen.

Deze bijwerkingen worden niet zo onderscheiden in EudraVigilance. Per onderdeel is daarom aangegeven op welke term is geselecteerd en welke omschrijvingen daaronder vallen [H7]. Als laatste onderdeel is de verantwoording toegevoegd waarin definities, begrippen en keuzes worden toegelicht [H8].

Samenvatting

1)
In EudraVigilance zijn tot en met 30-12-2022 bijna 2,1 meldingen met 7,9 mln bijwerkingen opgenomen. Dat is gemiddeld 3,6 bijwerkingen per melding. (H2)

2)
Tweederde (69%) van de meldingen heeft betrekking op vrouwen. Het gaat om meldingen met 1 of meer bijwerkingen na een vaccinatie met een COVID-19 vaccin van AstraZeneca, Janssen, Moderna en Pfizer. (H3)

3)
Het aantal gezette vaccinaties in 2022 (203 mln.) is nog maar een kwart van de hoeveelheid in 2021 (762 mln.). (H5)

4)
Het aantal meldingen met een ernstige bijwerking neemt toe van 4.256 in 2021 naar 47.059 in 2022. Dat is 10 keer zo veel. (H6a)

5)
Bij vrouwen in de EEA was in 2022 het relatieve risico, dat een melding betrekking had op een ernstige menstruatieklacht, bijna 19 keer groter dan in 2021. (H6b)

6)
Binnen de leeftijdsgroep 12-17-jaar is 13,5% van de meldingen een menstruatieklacht. Dat is het hoogste percentage bij de onderscheiden leeftijdsgroepen. (H6c)

[Naar de Inhoudsopgave]


2) Meldingen en bijwerkingen in EudraVigilance (stand 05-01-2023)

Tot en met 30 december 2022 zijn er in EudraVigilance 7,9 mln. bijwerkingen opgenomen verdeeld over ruim 12.500 verschillende omschrijvingen van bijwerkingen. Deze omschrijvingen zijn weer ondergebracht is meer dan 5000 categorieën en 27 hoofdgroepen. De 7,9 mln bijwerkingen horen bij 2,2 mln. meldingen met elk één of meer bijwerkingen. Gemiddeld bestaat elke melding uit 3,6 bijwerkingen.

Tabel met aantal bijwerkingen en meldingen in de EEA en niet EEA-landen- bron EudraVigilance op 05-01-2023

[Naar de Inhoudsopgave]


3. Aandeel mannen en vrouwen die bijwerkingen hebben gemeld na een COVID-19 vaccinatie

Van de 2,2 mln. meldingen hebben er 1,5 mln. betrekking op vrouwen. Ruim tweederde deel (69%) van het totaal aantal meldingen heeft dus betrekking op vrouwen.

Tabel met aantal gemelde bijwerkingen - M/V verdeling in de EEA en niet EEA-landen- bron EudraVigilance op 05-01-2023

Dat vrouwen anders op medicatie reageren is al een tijdje bekend. Daar zou in de bijsluiters toch op zijn minst aandacht aan kunnen worden besteed.

[Naar de Inhoudsopgave]


4. Zes specifieke bijwerkingen bij vrouwen

Tabel met het aantal gemelde bijwerkingen - M/V verdeling in de EEA en niet EEA-landen- bron EudraVigilance op 05-01-2023

We richten ons op meldingen met 1 of meer specifieke bijwerkingen bij vrouwen na een COVID-19 vaccinatie. Het gaat om specifieke bijwerkingen m.b.t.
- de menstruatie;
- de vagina;
- de zwangerschap;
- een abortus;
- de foetus;
- doodgeboren kinderen.

De 128.632 meldingen bevatten 133.289 bijwerkingen die betrekking hebben op deze 6 onderdelen. Het aantal meldingen ligt lager dan het aantal bijwerkingen. Dat komt omdat een melding uit één of meerdere bijwerkingen kan bestaan die bij hetzelfde onderdeel horen. Bovendien kunnen die bijwerkingen hier in verschillende onderdelen thuishoren.

Van elke van de 6 onderdelen is een lijst opgenomen met omschrijvingen van bijwerkingen die daarbij zijn ondergebracht (Zie H8).

De meeste meldingen hebben betrekking op de menstruatie (115.619). Dat blijft zoals we alleen kijken naar de meldingen van vrouwen in de EEA-landen (96.615).

Tabel met het aantal gemelde bijwerkingen - M/V verdeling in de EEA - bron EudraVigilance op 05-01-2023

In de EEA is het aantal meldingen met één of meer bijwerkingen die ernstig van aard zijn even groot als het aantal overige meldingen. Wat opvalt is dat de meldingen van bijwerkingen, die betrekking hebben op de zwangerschap, een abortus, de foetus of een doodgeboren kind, overwegend ernstig van aard zijn.

We gaan nu kijken naar de ontwikkelingen van het aantal ernstige bijwerkingen bij vrouwen in de EEA in de jaren 2021 en 2022. Die ontwikkeling zetten we af tegen de ontwikkeling van het aantal gezette vaccins in de EEA. Daarom wordt daar nu eerst op ingegaan.

[Naar de Inhoudsopgave]

 


5) In 2022 daalt het aantal gezette COVID-19 vaccinaties (ECDC)

In de jaren 2021 en 2022 zijn respectievelijk in de EEA-landen 762mln en 203 mln COVID-19 vaccins gezet van AstraZeneca, Janssen, Moderna en Pfizer. In 2022 zijn nog maar 25% (202mln/762mln) COVID-19 vaccins gezet ten opzichte van 2021. Indien het aantal gemelde bijwerkingen gelijke tred houdt met het aantal gezette vaccins dan zou het aantal gemelde bijwerkingen in 2022 dus nog maar een kwart moeten zijn van het aantal in 2021. De verwachting is, dat het aantal gemelde bijwerkingen in 2022 in ieder geval fors lager zou moeten zijn dan in 2021.

Tabel met aantal en % gezette prikken in 2021 en 2022 in de EEA-landen – bron ECDC op 19-01-2023

Over de verhouding tussen het aantal personen met 1 of meer COVID-19 vaccinaties en het aantal personen waarbij 1 of meer (ernstige) bijwerkingen is meer te lezen in https://onderzoekvaccins.nl/covid-19-vaccinaties-ecdc-en-bijwerkingen-eudravigilance-in-2021-en-2022/

[Naar de Inhoudsopgave]


6a) In 2022 stijgt het aantal ernstige bijwerkingen na een COVID-19 vaccinatie bij vrouwen in de EEA (EudraVigilance 05-10-2023)

Tabel met aantal gemelde ernstige specifieke bijwerkingen bij vrouwen in EEA in 2021 en 2022- bron EudraVigilance op 05-01-2023

Het aantal meldingen met een ernstige bijwerking neemt toe van 4.256 in 2021 naar 47.059. Meer dan 10 keer zo veel. Tegen de verwachting in zie je bij geen van de onderdelen een forse daling. Het enige onderdeel dat een daling laat zien zijn de gemelde bijwerkingen m.b.t. een abortus. Bij elk ander onderdeel stijgt het aantal gemelde bijwerkingen. Een zeer forse toename zien we bij de onderdelen menstruatie (15x) en vaginale problemen (5x).

[Naar de Inhoudsopgave]


6b) Menstruatieklachten na een COVID-19 vaccinatie per leeftijdsgroep

Tabel met aantal vrouwen in EEA en menstruatie klachten per leeftijdsgroep - bron EudraVigilance op 05-01-2023

Gemiddeld heeft 8.3% van de vrouwen in de EEA-landen een of meer bijwerkingen gemeld met betrekking tot menstruatieklachten na een vaccinatie met een COVID-19 vaccin van AstraZeneca, Janssen, Modena of Pfizer.
Kijken we naar de afzonderlijke leeftijdsgroepen dan zien we dat in de leeftijdsgroepen 0-1mnd en 2mnd-2jaar er respectievelijk 10 en 3 meldingen zijn met menstruatieklachten. Dit zou betrekking kunnen hebben op de moeder van het kind, maar een toelichting of verklaring hiervoor ontbreekt.

Nadere informatie voor de leeftijdsgroepen 65-84jaar en >85jaar is ook niet voorhanden. Het gaat hier om respectievelijk 84 en 9 meldingen. Er zijn veel verschillende oorzaken voor bloedverlies na de overgang. Onder andere:
- verminderd oestrogeen
- verzakking
- poliep
- baarmoederhalskanker
- dun slijmvlies.

Bloedverlies na de overgang


(Bekeken op 11-02-2023)

De leeftijdsgroep 12-17-jaar springt er uit. Binnen die leeftijdsgroep is 13,5% (1871/13.858) van de meldingen een menstruatieklacht. Dat is het hoogste percentage binnen de onderscheiden leeftijdsgroepen.

[Naar de Inhoudsopgave]


6c) Gemelde menstruatieklachten bij de 12-17-jarigen in 2021 en 2022

De onderstaande tabel laat zien dat het aantal meldingen van ernstige menstruatieklachten bij de 12-17-jarigen vrouwen in de EEA-landen is toegenomen van 50 in 2021 naar 831 in 2022. Dat is een enorme absolute stijging die haaks staat op de verwachting van een forse daling.

Bij 5% van vrouwen in de EEA zijn in 2021 de gemelde menstruatieklachten als ernstige bijwerking gekwalificeerd. Dat aandeel is in 2022 gestegen naar 95%. Dat is niet aan toeval toe te schrijven. (Gamma = 0,994 sign P<0,000)

Het relatieve risico in 2022, dat de gemelde bijwerking betrekking had op een ernstige menstruatieklacht, is 19 keer groter dan in 2021.

Tabel met aantal 12-17jarigen vouwen in de EEA met ernstige menstruatie klachten in 2021 en 2022- bron EudraVigilance op 05-01-2023

[Naar de Inhoudsopgave]


7. Omschrijvingen van gemelde bijwerkingen per onderdeel

In de onderstaande tabel staat van elke van de 6 genoemde bijwerkingen aangegeven hoeveel omschrijvingen daarbij horen en hoe vaak die zijn gemeld. Zo zijn er 16 verschillende omschrijvingen die onder bij de bijwerking menstruatie vallen. Deze 16 verschillende bijwerkingen komen 149.013 keer voor in de database bij 130.442 meldingen. Het totaal aantal bijwerkingen verschilt van het aantal meldingen. Dit komt omdat een melding meerdere bijwerkingen kan bevatten, die elk weer bij een ander onderdeel kunnen horen. Zo kan een melding zowel een menstruatieklacht en een vaginale klacht als bijwerking bevatten.

Tabel met aantal omschrijvingen en bijwerkingen na een COVID-19 vaccinatie- bron EudraVigilance op 05-01-2023

[Naar de Inhoudsopgave]


7a. Gemelde bijwerkingen m.b.t. de menstruatie

Om te bepalen hoeveel van de meldingen betrekking hebben op menstruatieklachten is in de database (stand 5-1-2023) van EudraVigilance geselecteerd op de term "MENSTRUA". Het resultaat is 16 verschillende bijwerkingen of omschrijvingen van bijwerkingen die 149.013 keer zijn gemeld. Deze omschrijvingen komen zowel in de EEA-landen als de niet EEA-landen  voor.

Lijst met bijwerkingen en omschrijvingen daarvan.
Bijwerkingen Frequentie
Abnormal menstrual clots 13
Heavy menstrual bleeding 45.575
Inter menstrual bleeding 20.383
Menstrual cyclemanagement 453
Menstrual discomfort 1.903
Menstrual disorder 35.005
Menstrual headache 1
Menstruation delayed 19.292
Menstruation irregular 23.301
Menstruation normal 77
PreMenstrual dysphoricdisorder 77
PreMenstrual headache 61
PreMenstrual pain 956
PreMenstrual syndrome 1.903
Pseudo menstruation neonatal 1
Retrograde menstruation 12
Totaal 149.013

[Naar de Inhoudsopgave]


7b Gemelde bijwerkingen m.b.t. vaginale problemen

Selecteren op de term “VAGINA” levert 46 verschillende omschrijvingen op die betrekking hebben op vaginale problemen na een COVID-19 vaccinatie. Van deze omschrijvingen komen er 7 alleen voor in de niet EEA-landen. In de onderstaande opsomming zijn ze met een ‘*’-teken achter de omschrijving gemarkeerd. Twee daarvan bevatten het woord ‘normal’ namelijk: Smear vaginal normal en Ultrasound scan vagina normal. Naast d onderdelen die geen afwijking laten zien zijn ook nog één of meerdere andere bijwerkingen opgenomen .

Lijst met bijwerkingen en omschrijvingen daarvan.
Bijwerkingen  Frequentien
Biopsy vagina  * 1
Neovaginal infection 2
Neovaginal pain 1
Smear vaginal normal  * 1
Ultrasound scan vagina 5
Ultrasound scan vagina abnormal  * 2
Ultrasound scan vagina normal  * 2
Vaginal abscess 8
Vaginal cancer recurrent 1
Vaginal cancer stage0 1
Vaginal cyst 23
Vaginal discharge 726
Vaginal disorder 15
Vaginal erosion 2
Vaginal fistula  * 1
Vaginal haematoma 1
Vaginal haemorrhage 7004
Vaginal infection 101
Vaginal lesion 14
Vaginal mucosal blistering 8
Vaginal odour 36
Vaginal oedema 2
Vaginal pH abnormal 1
Vaginal pH increased 1
Vaginal polyp  * 1
Vaginal prolapse  * 5
Vaginal stricture 1
Vaginal ulceration 41
Varicose veins vaginal 2
Vulvo vaginal burning sensation 88
Vulvo vaginal candidiasis 175
Vulvo vaginal discomfort 93
Vulvo vaginal disorder 3
Vulvo vaginal dryness 106
Vulvo vaginal erythema 20
Vulvo vaginal exfoliation 2
Vulvo vaginal human papilloma virus infection 1
Vulvo vaginal inflammation 26
Vulvo vaginal injury 15
Vulvo vaginal mycoticinfection 281
Vulvo vaginal pain 275
Vulvo vaginal pruritus 101
Vulvo vaginal rash 10
Vulvo vaginal swelling 52
Vulvo vaginal ulceration 17
Vulvo vaginal warts 1
Totaal 9.275

Noot
1 De 7 met *-gemarkeerde bijwerking komen niet voor bij de meldingen in de EEA-landen.
2 Deze 7 omschrijvingen zijn 12 keer gemeld.

[Naar de Inhoudsopgave]


7c. Gemelde bijwerkingen m.b.t. de zwangerschap

De volgende 53 bijwerkingen of omschrijvingen daarvan komen we tegen als we in EudraVigilance selecteren op de term “PREGNA” bij de variabele ‘Bijwerking’ . Van deze omschrijvingen komen er 11 alleen voor in de niet EEA-landen. In de onderstaande opsomming zijn ze met een ‘*’-teken achter de omschrijving gemarkeerd.

Lijst met bijwerkingen en omschrijvingen daarvan.
Bijwerkingen Frequentie
Aborted pregnancy 8
Abortion of ectopic pregnancy 4
Acute fatty liver of pregnancy* 1
Anaphylactoid syndrome of pregnancy 2
Biochemical pregnancy 11
Cholestasis of pregnancy 10
Complication of pregnancy 16
Drug exposure before pregnancy 16
Ectopic pregnancy 115
Ectopic pregnancy termination 4
Ectopic pregnancy with contraceptivedevice* 2
Exposure during pregnancy 1227
False negative pregnancytest 6
Fear of pregnancy 2
First trimester pregnancy 5
Foetal exposure during pregnancy 198
Glucose tolerance impaired in pregnancy 1
Haemorrhage in pregnancy 119
Highrisk pregnancy 5
Maternal exposure before pregnancy 233
Maternal exposure during pregnancy 3262
Maternal exposure via partner during pregnancy 2
Multiple pregnancy* 1
Paternal exposure before pregnancy 6
Paternal exposure during pregnancy 9
Planning to become pregnant 2
Polymorphic eruption of pregnancy* 1
pregnancy 154
pregnancy after post coital contraception 8
pregnancy of partner 1
pregnancy of unknownlocation 2
pregnancy on contraceptive 18
pregnancy on oral contraceptive 26
pregnancy test 19
pregnancy test false positive 5
pregnancy test negative 28
pregnancy test positive 5
Pregnancy test urine* 1
pregnancy test urine negative 3
pregnancy with contraceptive device 16
Pregnancy with contraceptive patch* 1
Pregnancy with implant contraceptive* 8
Prolonged pregnancy* 5
Risk of future pregnancy miscarriage* 2
Rupture dectopic pregnancy 7
Second trimester pregnancy* 3
Somatic symptom disorder of pregnancy 11
Third trimester pregnancy* 1
Twin pregnancy 11
Unintended pregnancy 38
Unwanted pregnancy 16
Uterine contractions during pregnancy 88
Venous thrombosis in pregnancy 1
Totaal 5746

Noot:
1) De 11 omschrijvingen met een ‘*’-teken komen niet in de EEA voor.
2) De 11 omschrijvingen die alleen in de niet EEA-landen voorkomen zijn 26 gemeld.

[Naar de Inhoudsopgave]


7d. Gemelde bijwerkingen m.b.t. een abortus

Voor bijwerkingen die betrekking hebben op een abortus is in de data van EudraVigilance geselecteerd op de term “ABORT”. Dit levert 23 verschillende bijwerkingen of omschrijvingen op. De bijwerking ‘Abortion infected’ komt niet in de EEA-landen voor. Deze bijwerking is 2 keer gemeld en is in de onderstaande lijst met een ‘*’-teken gemarkeerd.

Lijst met bijwerkingen en omschrijvingen daarvan.
Bijwerkingen Frequentie
Aborted pregnancy 8
Abortion 160
Abortion complete 6
Abortion complicated 1
Abortion early 26
Abortion incomplete 12
Abortion induced 59
Abortion induced complete 1
Abortion infected* 2
Abortion late 11
Abortion missed 159
Abortion of ectopic pregnancy 4
Abortion spontaneous 2.961
Abortion spontaneous complete 12
Abortion spontaneous complicated 1
Abortion spontaneous incomplete 3
Abortion threatened 23
Habitual abortion 1
Imminent abortion 4
Induced abortion failed 2
Induced abortion haemorrhage 1
Molar abortion 1
Post abortion haemorrhage 3
Totaal 3.461

Noot:
1) De bijwerking ‘Abortion infected ‘ komt niet voor bij de meldingen inde EEA-landen.
2) Deze bijwerking is 2 keer gemeld.

[Naar de Inhoudsopgave]


7e. Gemelde bijwerkingen m.b.t. de foetus

Voor bijwerkingen die betrekking hebben op de foetus is geselecteerd op de term “FOETAL”. Dat levert 47 verschillende bijwerkingen of omschrijvingen die betrekking hebben op de Foetus. Hiervan komen er 34 voor in de EEA landen. De 13 bijwerkingen die alleen in de niet EEA-landen voorkomen zijn in de onderstaande lijst gemarkeerde met een ‘*”-teken.

LIJST MET BIJWERKINGEN EN OMSCHRIJVINGEN DAARVAN.
Bijwerkingen Frequentie
Brady cardia foetal 7
Cerebral haemorrhage foetal 6
Cerebral infarction foetal   * 1
Enlarged foetal cisternamagna 1
Foetal maternal haemorrhage  * 4
Foetal arrhythmia 3
Foetal cardiacarrest 14
Foetal cardiacdisorder 15
Foetal cerebro vascular disorder  * 1
Foetal chromosome abnormality 7
Foetal cystichy groma 5
Foetal damage 2
Foetal death 246
Foetal disorder 18
Foetal distress syndrome 14
Foetal exposure during pregnancy 198
Foetal exposure timing unspecified 3
Foetal growth abnormality 5
Foetal growth restriction 119
Foetal heartrate  * 1
Foetal heartrate abnormal 47
Foetal heartrate acceleration abnormality  * 1
Foetal heartrate decreased 17
Foetal heartrate disorder 5
Foetal heartrate increased  * 4
Foetal hypokinesia 94
Foetal macrosomia  * 1
Foetal malformation 27
Foetal malnutrition 1
Foetal malposition  * 1
Foetal malpresentation 1
Foetal monitoring  * 1
Foetal monitoring abnormal 2
Foetal movement disorder 19
Foetal non-stresstest  * 1
Foetal non-stresstest abnormal 1
Foetal non-stresstest normal  * 1
Foetal renal impairment  * 3
Foetal vascular malperfusion 19
Haemorrhage foetal 6
High foetal head 1
Hydrops foetalis 10
Increased foetal movements 2
Persistent foetal circulation 2
Tachycardia foetal 25
Ultrasound foetal  * 3
Ultrasound foetal abnormal 7
Totaal 972

Noot:
1) De met *-gemarkeerde bijwerking komen niet voor bij de meldingen in de EEA-landen.
2) De 13 omschrijvingen die alleen in de niet EEA-landen voorkomen hebben 23 bijwerkingen.

[Naar de Inhoudsopgave]

8. Verantwoording

In de EMA database EudraVigilance worden meldingen geregistreerd van bijwerkingen na een COVID-19 vaccinatie. Deze meldingen worden doorgegeven door de organisaties van de aangesloten landen en de farmaceuten waar die meldingen binnenkomen.

Gemelde bijwerkingen: EMA database EudraVigilance – 5 januari 2023

De resultaten in deze publicatie zijn gebaseerd op de meldingen in de EMA database EudraVigilance zoals deze op 5 januari 2023 waren geregistreerd. Door deze gegevens te downloaden is deze stand geconsolideerd. Het voordeel is dat de analyses onderling vergelijkbaar blijven. Het nadeel is dat de cijfers niet meer actueel zijn. Daarom is regelmatig een nieuwe update nodig.

Gezette vaccinaties: ECDC (Vaccin_tracker): 19 januari 2023

De ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) stelt de vaccinatie gegevens beschikbaar op hun website. Daar kan het XLSX bestand worden gedownload
https://opendata.ecdc.europa.eu/covid19/vaccine_tracker/xlsx/data.xlsx

Vermoedelijke bijwerkingen

De meldingen, die in de EMA database EudraVigilance zijn opgenomen, betreffen vermoedelijke bijwerkingen. Als hierna sprake is van bijwerkingen dan gaat het om vermoedelijke bijwerkingen.

Definitie bijwerking

In de verklarende woordenlijst van EudraVigilance wordt een bijwerking omschreven als:
Artikel 1 van Richtlijn 2001/83/EG als gewijzigd definieert een bijwerking als "een reactie op een geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld is".
Bron: https://www.adrreports.eu/nl/glossary.html (Geraadpleegd op 06-11-2021)

Handreiking toegang tot EudraVigilance

Een handreiking om toegang te krijgen tot bijwerkingen van de COVID-19 vaccins in EudraVigilance staat beschreven in
https://onderzoekvaccins.nl/toegang-eudravigilance-rapporten-bijwerkingen-covid-19-vaccins/

Handreiking downloaden data uit EudraVigilance

Een handreiking om de gegevens over de bijwerkingen van de COVID-19 vaccins in EudraVigilance te downloaden staat beschreven in
https://onderzoekvaccins.nl/line-listing-maken-in-ema-database-eudravigilance/

De 30 EEA-landen

In de database wordt onderscheid gemaakt tussen de meldingen die betrekking hebben op de 30 EEA-landen en de niet EEA-landen (European Economic Area en non-European Economic Area). De Nederlandse afkorting is EER en staat voor Europese Economische Ruimte
De toelichting in EudraVigilance is niet duidelijk over de categorie non-EEA. Het is onduidelijk of het gaat om de vestigingsplaats van de melder of de persoon waar de melding betrekking op heeft.

De 30 EEA-landen zijn:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland*, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein*, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen*, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.
*zijn geen lid van de Europese Unie

Het Verenigd Koninkrijk is vanaf 31 januari 2020 geen EU/EER-lidstaat meer.

In dit artikel wordt de afkorting EEA gebruikt tenzij in een citaat de letters EER voorkomen.

De COVID-19 vaccins

Met de COVID-19 vaccins wordt in deze publicatie de volgende 4 vaccins bedoeld
- CHADOX1 NCOV-19 van AstraZeneca
- AD26.COV2.S van Janssen
- CX-024414 van Moderna
- Tozinameran van Pfizer

Dit is de naamgeving zoals die door de EMA in EudraVigilance wordt gehanteerd. In deze publicatie wordt ook de naam van de farmaceut gebruikt als het COVID-19 vaccin van die farmaceut wordt bedoeld.

Meer over de naamgeving, autorisatie details en de product details zijn te vinden op de EMA website:

Farmaceut Naam Aktieve stof
AstraZeneca Vaxzevria ChAdOx1-SARS-COV-2
Janssen Jcovden Ad26.COV2-S
Moderna Spikevax / elasomeran CX-024414
Pfizer Comirnaty / tozinameran

BRON:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/jcovden-previously-covid-19-vaccine-janssen

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
(Bekeken op 05-01-2023)

Ernstige bijwerkingen

In de EMA database EudraVigilance worden de meldingen opgenomen van de mogelijke bijwerkingen bij het vaccineren met covid-19 vaccins. Een bijwerking krijgt de kwalificatie 'ernstig' (‘Serious’) als deze
(i) de dood tot gevolg heeft;
(ii) levensbedreigend is;
(iii) ziekenhuisopname of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname tot gevolg heeft;
(iv) blijvende of significante invaliditeit/arbeidsongeschiktheid veroorzaakt (naar de mening van de indiener);
(v) zich uit in een aangeboren afwijking/misvorming;
(vi) resulteert in andere medisch belangrijke omstandigheden.

Bron: https://www.adrreports.eu/nl/data_source.html
Zie: Tabblad Rapporten Begrijpen onderdeel Gegevensbron: 4e punt.
(bekeken op 26-01-2023)

Specifieke bijwerkingen bij vrouwen

In dit stuk wordt ingegaan op de volgende specifieke bijwerkingen bij vrouwen:
- de menstruatie
- de vagina
- de zwangerschap
- een abortus
- de foetus
- doodgeboren kinderen.

Opvallend is dat een aantal keren bij geslacht ook ‘Male’ of ‘Not Specified’ is opgegeven. Dat zijn waarschijnlijk fouten in de registratie. Het is evident dat deze specifieke bijwerkingen bij vrouwen horen. Toch zijn deze records hier buiten beschouwing gelaten. De aantallen waarover het gaat staan in de tabel in H3.

[Naar de Inhoudsopgave]

 

* * * * *

Naar: Homepage Onderzoekvaccins 

Naar: Facebook Onderzoekvaccins 

Naar: MeWe Onderzoekvaccins

Naar: Twitter: @onderzoekvaccin

Naar: Telegramkanaal Onderzoekvaccins 

Abonneer je op het Telegramkanaal en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website. Het abonneren in Telegram is hetzelfde als volgen op Facebook.