Afbouw landbouwgif flufenacet (PFAS) mogelijk

De minister van LNV wil gaan instemmen met het voorstel van de Europese Commissie tot het tijdelijk verlenen van goedkeuring voor 25 landbouwbestrijdingsmiddelen. Een van die stoffen is flufenacet en deze stof valt onder de definitie van PFAS. Maar dan is de instemming van de minister van LNV in strijd met de inzet van het kabinet. Lees meer.

Brief VWS 4-7-2023: geen PFAS gezondheidsonderzoek Dordrecht en omgeving

De minister van VWS heeft op 4 juli 2023 de TK laten weten (kst 35334-258) geen PFAS gezondheidsonderzoek te doen in Dordrecht en omgeving.

Zijn argumentatie hierbij is dat de resultaten niet zouden bijdragen aan aanvullende maatregelen om blootstelling of gezondheidseffecten te beperken. Verder zou het PFAS gezondheidsonderzoek ook niet de informatie opleveren waar mensen naar op zoek zijn.  Lees meer

 

Zijn excuses voor COVID-19 vaccinatieschade wenselijk?

Op 24 juli 2022 heb ik o.a. gevraagd of Hugo de Jonge nog excuus gaat maken voor de vaccinatieschade in de periode dat hij minister van VWS was. Na inschakeling van de Nationale Ombudsman heeft VWS in maart 2023 al laten weten de vragen in behandeling te nemen.

Uit onderzoek van recente vrijgegeven WOB-stukken blijkt dat VWS in het begin van de vaccinatiecampagne al op de hoogte was de vele ernstige bijwerkingen waaronder overlijden. Dit is niet breed gedeeld met het publiek. Te goeder trouw hebben velen zich laten vaccineren. Hetgeen opgelopen vaccinatieschade bij gezonde mensen wranger maakt en excuses voor vaccinatieschade meer op zijn plaats.

Het moeizame proces om daarover in contact te komen met VWS is hier te lezen.

Ernstige bijwerkingen bij vrouwen na COVID-19 vaccinatie (EudraVigilance 5-1-2023)

 

In dit stuk wordt ingegaan op enkele specifieke en ernstige bijwerkingen bij vrouwen in de EEA na een vaccinatie met het COVID-19 van AstraZeneca, Janssen, Moderna en Pfizer. Het gaat om bijwerkingen m.b.t.
– de menstruatie
– de vagina
– de zwangerschap
– een abortus
– de foetus
– doodgeboren kinderen.
Terwijl het aantal gezette vaccins in 2022 fors is gedaald. Tegen de verwachting in neemt bij deze bijwerkingen het aantal ernstige bijwerkingen juist toe. Bij ernstige menstruatieklachten zelfs met een factor 19. Lees meer