Zijn excuses voor COVID-19 vaccinatieschade wenselijk?

Op 24 juli 2022 heb ik o.a. gevraagd of Hugo de Jonge nog excuus gaat maken voor de vaccinatieschade in de periode dat hij minister van VWS was. Na inschakeling van de Nationale Ombudsman heeft VWS in maart 2023 al laten weten de vragen in behandeling te nemen.

Uit onderzoek van recente vrijgegeven WOB-stukken blijkt dat VWS in het begin van de vaccinatiecampagne al op de hoogte was de vele ernstige bijwerkingen waaronder overlijden. Dit is niet breed gedeeld met het publiek. Te goeder trouw hebben velen zich laten vaccineren. Hetgeen opgelopen vaccinatieschade bij gezonde mensen wranger maakt en excuses voor vaccinatieschade meer op zijn plaats.

Het moeizame proces om daarover in contact te komen met VWS is hier te lezen.

Ernstige bijwerkingen bij vrouwen na COVID-19 vaccinatie (EudraVigilance 5-1-2023)

 

In dit stuk wordt ingegaan op enkele specifieke en ernstige bijwerkingen bij vrouwen in de EEA na een vaccinatie met het COVID-19 van AstraZeneca, Janssen, Moderna en Pfizer. Het gaat om bijwerkingen m.b.t.
– de menstruatie
– de vagina
– de zwangerschap
– een abortus
– de foetus
– doodgeboren kinderen.
Terwijl het aantal gezette vaccins in 2022 fors is gedaald. Tegen de verwachting in neemt bij deze bijwerkingen het aantal ernstige bijwerkingen juist toe. Bij ernstige menstruatieklachten zelfs met een factor 19. Lees meer

COVID-19 vaccinaties (ECDC) en bijwerkingen (EudraVigilance) in 2021 en 2022

In de Vaccin_tracker van de ECDC (stand 19-01-2023) is informatie te vinden over het aantal COVID-19 vaccinaties. In EudraVigilance (stand 5-1-2023) staan de gemelde bijwerkingen.

Uit de data-analyse van deze gegevens komt naar voren dat er in 2022 in de EEA-landen minder COVID-19 vaccins zijn gezet. Verder zijn er meer ernstige bijwerkingen gemeld in 2022.  Een risicovolle ontwikkeling.  [Lees]

CBS overschat aantal coronadoden door WHO richtlijn

Bij het CBS gaat het vaststellen en coderen van COVID-19 doodsoorzaken volgens de WHO richtlijn. Het CBS zou hier kritischer op moeten reflecteren. Deze richtlijn geeft aan dat bij een positieve laboratorium uitslag COVID-19 officieel als doodsoorzaak kan worden geregistreerd. Onderscheid tussen overlijden met of door COVID-19 wordt niet gemaakt. Dit leidt tot een overschatting van het aantal COVID-19 doodsoorzaken. Door te kijken naar het verschil tussen de verwachte en de werkelijke ontwikkeling bij de doodoorzaken krijg je een indruk van de omvang van die overschatting. Lees het uitgebreide artikel.