PFAS attendering provincie

Publicatiedatum: 27-04-2024


Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Samenvatting
3 Taken Provincie (Provinciale en Gedeputeerde Staten)
4 Attenderingen bij de Overheid – m.b.t. de Provincies

4.1 Zoeken naar stukken in de database van de Overheid
4.2 Account aanmaken is noodzakelijk voor attenderingen
4.3 Inloggen
4.4 Aanmaken attendering in de database Officiële bekendmakingen van de Overheid bij één of meer provincies over PFAS
4.5 Aanmaken attendering in de database Parlementaire documenten

5-Attenderingen bij de Provincie Zuid Holland

5.1 Aanmelden en attendering op Nieuwsbrieven of een Nieuwsservice m.b.t. PFAS
5.2 Attendering op documenten m.b.t PFAS (of ander trefwoord)

6-Tot slot enkele tips

Door in de inhoudsopgave of in de tekst hieronder op een blauwe onderstreepte tekst te klikken spring je naar dat onderdeel toe. .


1 Inleiding

PFAS is geen lokaal probleem voor Dordrecht omdat Chemours daar is gevestigd. In het lichaam van vrijwel alle Nederlanders zit PFAS. En volgens het RIVM krijgen we te veel PFAS binnen. Niet alleen de Rijksoverheid, maar ook de gemeenten en de provincies hebben in meer of mindere mate met de PFAS problematiek te maken. Wil je op de hoogte blijven wat daarover wordt gepubliceerd in één of meer provincies dan kan je dat specifieker volgen door je te abonneren op de nieuwsbrieven en/of de documenten die een rol spelen bij de PFAS-problematiek. (H4)

De website van de rijksoverheid komt eerst aan de orde. Hoe te zoeken, een account aan te maken en te attenderen. In dit stuk staan de URL’s die nodig zijn om dit te realiseren. Omdat niet alle volgende stappen vanzelfsprekend zijn is daar een toelichting aan gekoppeld.

Het is aan te bevelen om eerst door het hele stuk te lopen om te zien hoe een en ander verloopt en welke afbeeldingen je te zien krijgt.

In de samenvatting zijn de belangrijkste URL’s opgenomen. Heb je meer toelichting nodig spring dan naar het desbetreffende onderdeel.

[Naar de Inhoudsopgave]


2 Samenvatting

Overheid

In de database van de overheid kan je zoeken naar stukken over bijvoorbeeld het onderwerp PFAS. Gebruik daarvoor de volgende link:
https://www.officielebekendmakingen.nl/

Wil je een attendering op PFAS (of een ander trefwoord] voor de provincie waarin je woont [H4.4] dan moet je eerst inloggen op je account [H4.3]. Heb je nog geen Account dan moet je dat eerst aanmaken [H4.2].

Met hetzelfde systeem is het mogelijk om een attendering in te stellen met één of meer trefwoorden voor parlementaire stukken [H4.5].

Voor een toelichting ga naar H4]

Provincie Zuid-Holland: Nieuwsbrieven en/of een Nieuwsservice per onderwerp

Voor de provincie Zuid-Holland wordt nog ingegaan op het attenderingssysteem voor nieuwsbrieven.
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuwsbrieven/

Wil je nieuws ontvangen over een speciaal onderwerp, schrijf je dan in voor de dagelijkse nieuwsservice. Klik daarvoor op de onderstaande URL
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsservice-onderwerpen/

[Voor een toelichting ga naar H5.1]

Provincie Zuid-Holland: documenten

Klik op de onderstaande link om je als nieuwe gebruiker aan te melden of in te loggen
https://pzh.notubiz.nl/inloggen

[Voor een toelichting ga naar H5.2]

Tip 1: Als je gebruik maakt van deze URL’s zet deze dan (in een aparte map) in je favorieten.

Tip 2: maak niet te veel onderwerpen aan anders loopt je mailbox snel vol.

[Naar de Inhoudsopgave]


3 Taken Provincie (Provinciale en Gedeputeerde Staten)

Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Verder voert de Provincie het landelijk beleid uit. De provincie voert ook het eigen beleid uit. Over veel zaken mag de provincie zelfstandig beslissen. Enkele voorbeelde

  • De provincie maakt een structuurplan. Hierin staat waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen.
  • De zorg voor schoon zwemwater is ook een taak voor de provincie. Dit staat in de nationale milieuwetgeving.
  • Daarnaast houdt de provincie toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering.
  • De provincie houdt ook toezicht op de waterschappen. De waterschappen hebben een adviserende rol naar de provincie toe. Het Waterschap Hollandse Delta informeert de Provincie Zuid-Holland over de lozingen van Chemours te Dordrecht.

Meer hierover is te vinden in:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/taken-provincie

Provincie bevoegd gezag VTH-taken (vergunningen-toezicht-handhaving)
De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen, het toezicht en de handhaving (VTH-taken) over natuuronderwerpen die in de Omgevingswet staan. Voor de uitvoering van de VTH-taken met betrekking tot Chemours te Dordrecht kan de provincie Zuid-Holland een beroep doen op de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Bron: https://www.ozhz.nl/over-ozhz/

[Naar de Inhoudsopgave]


4. Attenderingen bij de Overheid – m.b.t. de Provincies

Hier komt aan de orde:
- het zoeken in de database;
- een account aanmaken;
- het inloggen;
- een attendering aanmaken.


4.1 Zoeken naar stukken in de database van de Overheid

Klik op de onderstaande link om een attendering te maken:
https://www.officielebekendmakingen.nl/
Het volgende scherm verschijnt dan met vier tabbladen:
- Overheid.nl;
- Home;
- Uitgebreid zoeken;
- Mijn abonnementen.

Wil je zoeken op een trefwoord in de database, tik dan in de regel ”Zoeken op” het trefwoord PFAS in.
En klik op “Zoek documenten”.

Het volgende scherm met daaronder de zoekresultaten verschijnt

Bevat dit te veel resultaten klik dan op het tabblad “Uitgebreid zoeken” en pas je zoekvraag aan.

[Naar de Inhoudsopgave]


4.2 Account aanmaken is noodzakelijk voor attenderingen

Je kan je ook op deze zoekvraag abonneren. Scrol dan naar beneden tot je aan de linkerkant in de kolom “Filter resultaten” het kopje “Abonneren” tegenkomt.

Klik daarna op “Abonneer op deze zoekvraag”.
Je komt dan in het inlogscherm terecht

Heb je (nog) geen account dan moet je dat eerst aanmaken.
Klik op “Ik heb nog geen account”.
Vul het registratieformulier in en klik op Registeren.

Vergeet niet je account te activeren.

[Naar de Inhoudsopgave]


4.3 Inloggen

Heb je een geactiveerd account en sta je in het inlogscherm dan kan je direct inloggen
Om daar te komen klik op de onderstaande link.
https://www.officielebekendmakingen.nl/
Het volgende scherm verschijnt dan.

Klik dan op “Inloggen”.

Je komt dan in het inlogscherm terecht.

Log in door de E-mailadres en je wachtwoord in te tikken en op “Inloggen” te klikken.

Na het inloggen kan je een attendering gaan aanmaken. Twee tabbladen zijn daarbij van belang:
- Mijn abonnementen;
- Uitgebreid zoeken.

 

[Naar de Inhoudsopgave]


4.4 Aanmaken attendering op trefwoord in de database Officiële bekendmakingen van de Overheid bij één of meer provincies

Na het inloggen kom je in het tabblad “Mijn abonnementen”.
Hier kan je een nieuw abonnement aanmaken.
Klik op “nieuw abonnement aanmaken”
Het volgende scherm zal dan verschijnen:

Klik op “Officiële bekendmakingen”.

Onder Aanvullende zoekcriteria staat het kopje “Type Organisatie(s)”.
Klik op “selecteer type organisatie(s)”.
Daarna klikken op “Provincie” en “Bevestig selectie”.

Je komt dan weer terug in het vorige scherm.

Klik daarna onder Publicerende organisatie(s) op “selecteer organisatie”.
Dan klikken op “Zeeland”.
Vervolgens klikken op “Bevestig selectie”.

Je komt dan weer terug in het vorige scherm.

In het kader “Zoek een woord op trefwoord vul je “PFAS” in (zonder aanhalingstekens).
Bevestig de selectie door rechtsonder op “zoek bekendmakingen” te klikken.

Je krijgt dan een scherm te zien met een aantal documenten dat aan het zoekcriteria voldoet. Aan de linkerkant onderaan staat: “abonneren”.

Om je zoekvraag op te slaan moet je klikken op “Abonneer op deze zoekvraag”. Het volgende scherm verschijnt dan.

Vul bij “Titel abonnement” bijvoorbeeld in: PFAS Zeeland.
Klik daarna op “Opslaan abonnement”.

[Naar de Inhoudsopgave]


4.5 Aanmaken attendering in de database Parlementaire documenten

Dit gaat op dezelfde wijze.
Klik op “Mijn abonnementen”.
Daarna klikken op “nieuw abonnement aanmaken”
Het kader “Nieuwe zoekvraag aanmaken” verschijnt dan.

Klik op “Parlementaire documenten”.

Volg daarna dezelfde handelingen als hiervoor is beschreven bij het aanmaken van een zoekvraag voor de Officiële bekendmakingen.

[Naar de Inhoudsopgave]


5-Attenderingen bij de Provincie Zuid Holland

De Provincie Zuid-Holland biedt nog enkele opties aan om de inwoners van de provincie en andere belangstellende van informatie te voorzien.


5.1 Aanmelden en attendering Nieuwsbrieven of een Nieuwsservice m.b.t. PFAS

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de Provincie Zuid-Holland biedt deze provincie verschillende soorten nieuwsbrieven aan. Voor het aanbod klik op de volgende link.
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuwsbrieven/

Tip: zet dit in je Favorieten. Wil je iets wijzigen dan kan je die link weer gebruiken

Wil je nieuws ontvangen over een speciaal onderwerp (PFAS), schrijf je dan in voor de dagelijkse nieuwsservice. Klik daarvoor op de onderstaande URL
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsservice-onderwerpen/

Het volgende scherm verschijnt dan.

Ben je nog geen abonnee vul dan je mailadres in. Hierna krijg je de volgende melding waarin staat dat er een bevestigingsmail naar dit emailadres is verzonden.

In die mail staat een link om de inschrijving te bevestigen.

De bevestigingsmail ziet er als volgt uit:

Na bevestiging kom je bij de nieuwsservice. Standaard ben je geabonneerd op alle onderwerpen. Na bevestiging van je inschrijving kun je dit direct aanpassen.

Kies onder de lijst met onderwerpen voor bijvoorbeeld:

Milieu en Klimaat, Omgevingswet, Waterschappen en gemeente.

Na bevestiging van je selectie krijg je een melding waarop staat waar je voor hebt gekozen.

Dit is allemaal weer aan te passen.

[Naar de Inhoudsopgave]


5.2 Attendering op documenten m.b.t PFAS (of ander trefwoord)

De attenderingen per onderwerp zijn handig als je wilt weten wanneer er wordt vergaderd. Maar ook als je geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp zoals PFAS en daarover updates wil ontvangen.

Klik op de onderstaande link om je aan te melden.
https://pzh.notubiz.nl/inloggen

Tip: zet dit in je Favorieten. Wil je iets wijzigen dan kan je die link in je Favorieten weer gebruiken.

Nieuwe gebruikers moeten eerst een account aanmaken.
Tik aan de rechterkant je emailadres in klik op het kader “Verder als nieuwe gebruiker.

In het scherm in de afbeelding hieronder verschijnt dan.

Vul je gegevens in en klik op daarna op “Registreren”.
Daarna kan je een attenderingsprofiel opstellen.

Voorbeeld:
Tik bij Titel: Chemours.
Neem als Zoekwoorden: Chemours PFAS GenX PFOA.
Vul de rest in en klik op “Aanmaken”.

Berichtencentrum

Als je inlogt kom je in het berichtencentrum.

Via “Beheer” kan je naar je account.

MAP: d:\Mijn documenten\freek\Globalisme\Afbeeldingen\attenderingen\
FILE: P100 PHZ Dashbord na inloggen.JPG

Door op “Beheer” en daarna op “Berichtencentrum” te klikken kom je op een webpagina met je attenderingen die aan de hand van je gekozen profiel zijn gegenereerd.

Door op het kader “Attenderingsprofielen” te klikken kan je het profiel wijzigen.

[Naar de Inhoudsopgave]


6 Tot slot enkele tips

Tip 1: Als je gebruik maakt van een URL’s zet deze dan (in een aparte map) in je favorieten.

Tip 2: Maak niet te veel onderwerpen aan anders loopt je mailbox snel vol.

Tip 3: Bevat de melding een groot document dan is het zinvol om eerst met de zoekfunctie te bepalen hoe vaak dat trefwoord voorkomt. Daarna kan je gaan kijken waar in de tekst dat woord voorkomt. Je kan dan snel bepalen of het hele document of die passage relevant is.

Bij een PDF wordt de zoekfunctie met <CTRL> <F> geactiveerd of door op het icoontje met het vergrootglas te klikken.

[Naar de Inhoudsopgave]

*****

1 Naar: de Homepage deze website

2 Naar: het PFAS overzicht op deze website

3 Naar: de Facebookpagina PFAS-Problematiek 

4 Naar: het Telegramkanaal PFAS-Problematiek

Like of volg de FB-pagina of abonneer je op het Telegramkanaal (dit is hetzelfde als volgen bij FB). Daar meld ik nieuwe publicaties op deze website. Je krijgt dan een bericht als je de meldingen op áán laat staan.