RIVM: geen onderzoek naar veiligheid BMR-vaccin

Er wordt nu vooral uitbundig gewezen op de gevaren van het niet vaccineren.  De voordelen worden sporadisch en uiterst sober behandeld.  Ook worden de voordelen van het vaccineren uitbundig geprezen terwijl de nadelen uiterst sober worden behandeld. Dit mechanisme kweekt angst bij de burger en wantrouwen naar de overheid toe. Heiligt het doel de middelen? In dit geval is het risicovol omdat onderzoek naar de veiligheid bij vaccins ontbreekt.   Het RIVM en het CBG geven per email toe dat de veiligheid van het BMR-vaccin niet met wetenschappelijk onderzoek kan worden onderbouwd. 

Deze bevindingen zijn vastgelegd in een document dat op 8 maart 2019 is  aangeboden aan de Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en aan de Vaste Kamercommissie van VWS.  In dat document wordt ook opgeroepen  tot meer onderzoek naar de veiligheid bij vaccins. Lees meer

De aftrap van deze website

Onderzoek naar de veiligheid van vaccins en met name het bof-mazelen-rode hond (bmr)-vaccin zal hier een belangrijke rol spelen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van officiële documenten van Nationale, Europese en internationale organisaties zoals RIVM, CBG-MEB, Gezondheidsraad, EMA, CMHP, WHO, CDC etc. etc.).
Het uitgangspunt is dat veiligheid bij vaccineren goed is voor de volksgezondheid.