Symbolisch protest tegen informatiemonopolie RIVM bij vaccinatie

Met het RIVM verschil ik van mening of zij de conclusie uit het onderzoek van Maarten van Wijhe op de juiste wijze presenteren. De discussie met het RIVM en mijn klacht bij de Nationale ombudsman is hier te lezen.

Toelichting:
Staatssecretaris Blokhuis schrijft in zijn brief van 19 november 2018 aan de Tweede Kamer dat hij het verspreiden van misvattingen over vaccinaties tegen wil gaan.

Sinds 2016 wordt door het RIVM en de media het bericht verspreid dat uit onderzoek blijkt dat tussen de 6.000 tot 12.000 sterfgevallen zijn voorkomen door vaccinaties. Hiermee suggereert het RIVM dat alle vaccinatieprogramma’s in min of meer gelijke mate hebben bijgedragen aan het voorkomen van heel veel sterfgevallen. Hiermee stijgt het aanzien van het Rijksvaccinatieprogramma en wordt het belang van de preventie door het vaccineren gepromoot. In het kielzog hiervan wordt dus ook de preventieve werking van het BMR-gesuggereerd. Maar het waren alleen de vaccinaties tegen difterie en kinkhoest die voor het overgrote deel voor dat effect hebben gezorgd. Hiermee is de Nederlandse bevolking op het verkeerde been gezet. De BMR-vaccinatie speelt geen rol van betekenissen en het Rijksvaccinatieprogramma is veel minder effectief dan het RIVM wil doen geloven. Dit vertekende beeld wordt ook door de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer doorgegeven. Het RIVM publiceert deze tekst nog steeds op hun website. Als publieksvoorlichter van de overheid houdt het RIVM daarmee het suggestieve beeld in stand.

Deze principiële kwestie van mogelijk doelbewuste manipulatie van de beeldvorming door het RIVM zit achter deze casus die aan de Nationale Ombudsman is voorgelegd.

De discussie met het RIVM en de escalatie naar de Ombudsman  hier te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *