Het onweerlegbare bewijs van R.Raemakers dat vaccinaties veilig zijn

Eindelijk na 4 maanden heb ik op 16 september een reactie gekregen van Rens Raemakers (d66). Hij heeft het wetsvoorstel (nr 35049) ingediend om kindercentra de mogelijkheid te bieden om niet gevaccineerde kinderen te mogen weigeren. Hij zegt in de Memorie van Toelichting dat “er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn”. In mijn brief zeg ik wel benieuwd te zijn naar de onderbouwing daarvan. Ik heb hem ook op mijn bevindingen gewezen en hem gevraagd daarom die passage aan te passen of te verwijderen.
In zijn antwoord geeft hij aan dat hij af gaat op de informatie van onafhankelijke, deskundige en erkende instanties op dit terrein zoals: het RIVM, de Gezondheidsraad en de WHO. Hij gaat verder niet in op mijn verzoek om de betreffende passage aan te passen. Daarom heb ik op 17 september de vraag opnieuw aan hem voorgelegd en mijn bevindingen nog eens voor hem op een rijtje gezet. Tot slot wijs ik hem er op dat mijn bevindingen weliswaar door gezaghebbende instellingen niet openbaar worden gemaakt maar dat hij zijn ogen daarvoor niet mag sluiten bij zijn wetsvoorstel.
Ga naar mailwisseling 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *