aanleiding WOB verzoek

Aanleiding WOB-verzoek

Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn.

Op 3 september 1993 is Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) in werking getreden. Vanaf toen werden Vaccins, sera en toxoiden gelijk gesteld aan andere farmaceutische producten en onder de werkingssfeer van de WOG gebracht. Sinds 3 september 1993 valt het MMR-II vaccin dus onder de WOG (de voorloper van de Geneesmiddelenwet) en werd op dat moment ondergebracht bij het CBG. Het CBG heeft bij die registratie geen nieuwe beoordeling ter goedkeuring van  het MMR-II vaccin uitgevoerd, omdat dit al was gedaan door de Gezondheidsraad en goedkeuring was gegeven door de minister.

Een gemanipuleerd advies – lees bijlage D van de reactie op ‘verder vaccineren’

 Het overdrachtsdossiers is niet openbaar toegankelijk. Dat geldt ook voor de documenten in de periode 1993-2005 die betrekking hebben op de bijwerkingen van het M-M-R II vaccin en die betrekking hebben op het aantonen van de veiligheid van de werkzame stoffen, de hulp stoffen en de overige stoffen in het M-M-R II vaccin.

Op 22 oktober 2018 volgt een WOB-verzoek om er achter te komen met welke veiligheidsgaranties het gebruik van het MMR-II vaccin is omgeven.

Op 28 maart 2019 is de procedure afgerond. Begin april zijn de documenten ontvangen.

Delen uit deze WOB-documenten zijn gebruikt in de volgende stukken:

Tab Wetsvoorstel Kindercentra en vaccinatie
Deel Email aan besturen kindercentra – wiegendood en bmr-vaccinatie
Link https://onderzoekvaccins.nl/brief-aan-besturen-kindercentra-wiegendood-en-bmr-vaccinatie
Inhoud Besturen worden geïnformeerd over wereldwijd 11 meldingen van wiegendood na de BMR-vaccinaties. Verzoek voor extra aandacht
Tab Wetsvoorstel Kindercentra en vaccinatie
Deel Complicaties bmr-vaccinatie en zwangerschap
Link https://onderzoekvaccins.nl/complicaties-bmr-vaccinatie-en-zwangerschap/
Inhoud Een bmr-vaccinatie bij zwangere vrouwen wordt afgeraden. Uit  informatie van Merck blijkt dat 11% te maken krijgt met een afgebroken zwangerschap. Het is dus een nuttige waarschuwing maar het bmr-vaccin wordt er zelf niet veiliger op.
Tab Wetsvoorstel Kindercentra en vaccinatie
Deel Brief TK Cie VWS overlijdensratio bmr-vaccinatie
Link http://Link: https://onderzoekvaccins.nl/brief-tk-cie-vws-overlijdensratio-bmr-vaccinatie/
Inhoud Een bmr-vaccinatie bij zwangere vrouwen wordt afgeraden. Uit  informatie van Merck uit 1993 blijkt dat 11% te maken krijgt met een afgebroken zwangerschap. Het is dus een nuttige waarschuwing maar het bmr-vaccin wordt er zelf niet veiliger op.

Naar: Homepage  
Naar: Facebook onderzoeksvaccins 

Like of volg deze Facebookpagina en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.