COVID-19 vaccinaties (ECDC) en bijwerkingen (EudraVigilance) in 2021 en 2022

In de Vaccin_tracker van de ECDC (stand 19-01-2023) is informatie te vinden over het aantal COVID-19 vaccinaties. In EudraVigilance (stand 5-1-2023) staan de gemelde bijwerkingen.

Uit de data-analyse van deze gegevens komt naar voren dat er in 2022 in de EEA-landen minder COVID-19 vaccins zijn gezet. Verder zijn er meer ernstige bijwerkingen gemeld in 2022.  Een risicovolle ontwikkeling.  [Lees]

CBS overschat aantal coronadoden door WHO richtlijn

Bij het CBS gaat het vaststellen en coderen van COVID-19 doodsoorzaken volgens de WHO richtlijn. Het CBS zou hier kritischer op moeten reflecteren. Deze richtlijn geeft aan dat bij een positieve laboratorium uitslag COVID-19 officieel als doodsoorzaak kan worden geregistreerd. Onderscheid tussen overlijden met of door COVID-19 wordt niet gemaakt. Dit leidt tot een overschatting van het aantal COVID-19 doodsoorzaken. Door te kijken naar het verschil tussen de verwachte en de werkelijke ontwikkeling bij de doodoorzaken krijg je een indruk van de omvang van die overschatting. Lees het uitgebreide artikel.

 

3e Update overlijden als bijwerking ontbreekt in de bijsluiter bij het bmr-vaccin M-M-RVAXPRO

In de bijsluiter van het BMR-vaccin M-M-RVAXPRO staat dat een melding (van overlijden) in het kader van de post-surveillance voldoende is om het op te nemen als bijwerking in de bijsluiter. Die meldingen zijn er. Waarom ontbreekt het dan in de BMR-bijsluiter als zelfs het CBG zegt dat het CBG niet consequent is om zeldzame bijwerkingen wel en overlijden niet op te nemen? Lees verder

EudraVigilance stand 26-02-2022: de eerste 4 meldingen van overlijden bij de 3-11-jarigen na een COVID-19 injectie

In deze publicatie worden de cijfers uit EudraVigilance op de peildata 30-10-2021 en 26-02- 2021 met elkaar vergeleken. Het gaat met name om de meldingen uit de EEA-landen. De ontwikkelingen tussen de twee meetmomenten in de EEA landen worden ook vergeleken met het aantal gezette injecties. De toename van de ernstige bijwerkingen bij de 3-11-jarigen en de 12-17-jarigen is zorgelijk. Waarom de Gezondheidsraad deze signalen negeert is onduidelijk. [Lees]