Onderrapportage bijwerkingen covid-19 vaccins in de EMA database EudraVigilance

De EMA database EudraVigilance verzameld bijwerkingen van de covid-19 vaccins voor de evaluatie van de baten en risico’s. Hier is mogelijk sprake van een (blijvende) substantiële onderrapportage van de bijwerkingen. In dit artikel wordt op die onderrapportage ingegaan. Verder wordt ook een schatting gemaakt van de omvang van die onderrapportage. De omvang van een onderrapportage is mede bepalend voor het veiligheidsrisico. LEES 

Wetsvoorstel 35049 (toelatingsbeleid kindercentra) in Eerste Kamer – Raad van State stelt verbreding van de doelstelling voor.

Het wetsvoorstel 35049 (toelatingsbeleid kindercentra) is op 18-02-2020 door de TK aangenomen. Daarna is het naar de Eerste Kamer gestuurd. Ze hebben aan de Raad van State gevraagd of de aanvullingen niet in strijd waren met de Awgb. De Raad van State heeft de Eerste Kamer laten weten dat de huidige doelstelling (het bieden van transparantie) moet worden verbreed naar de bevordering van de volksgezondheid en de beperking van het besmettingsrisico binnen een kinderopvangcentrum. De kritische opmerkingen over het wetsvoorstel die zijn verstuurd naar de fracties van VVD-, FvD- en de PVV in de Eerste Kamer zijn  hier te lezen.