15-10-2019 wetsvoorstel vaccinatie en kinderdagverblijf (35049) behandeld in Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van de heer Raemakers om niet-gevaccineerde kinderen toegang tot een kinderdagverblijf te kunnen weigeren is op 15 oktober 2019 aan de orde geweest in de Tweede Kamer. Er zijn toen hoofdzakelijk vragen gesteld aan de heer Raemakers over het wetsvoorstel. Aan de personen die toen aanwezig waren heb ik een email gestuurd.

Hierin inventariseer ik eerst de bezwaren en vragen rond het wetsvoorstel. Zo vindt de Raad van State het wetsvoorstel overbodig en heeft het RIVM aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept van groepsimmuniteit niet van toepassing is op kinderdagverblijven.
Daarna ga ik in op het ontbreken van het bewijs voor de stelling dat “… er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn”.
Vervolgens prijs ik de heer Van der Staaij (SGP) voor de politieke moed die hij heeft om op te roepen om de dialoog met critici aan te gaan, terwijl de meerderheid voor het doodzwijgen is.
En ik sluit af met een voorstel om het aantal bmr-vaccinaties voor de overgrote meerderheid van de kinderen van 2 naar 1 terug te brengen.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *