Effect Rijksvaccinatieprogramma in het voorkomen van slachtoffers overschat. Conclusie publicatie Epidemiology (mei 2020):

Het huidige beeld is dat duizenden sterfgevallen met name door vaccinatie tegen difterie en kinkhoest zijn voorkomen. Uit de publicatie in Epidemiology (mei 2020) komt naar voren dat het effect van de massavaccinatie op het voorkomen van slachtoffers veel beperkter is dan tot nog toe werd aangenomen. Dit betekent ook dat het effect van het Rijksvaccinatieprogramma tot nu toe is overschat. 
(Lees meer: https://onderzoekvaccins.nl/lineaire-daling-kindersterfte-1900-1950/)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *