Brief TK Cie VWS overlijdensratio bmr-vaccinatie

In 1993 laat Merck& Co de fabrikant van het bmr-vaccin aan het CBG-MEB weten dat de verhouding van het aantal gerapporteerde overlijdensgevallen na bmr-vaccinatie 0,3 per miljoen toegediende vaccins is.  Door een WOB-verzoek bij het Centraal Bureau Geneesmiddelen registratie (CBG-MEB) is deze vertrouwelijke informatie boven water gekomen.

Deze informatie toont opnieuw aan dat er een onvolledig beeld is over de risico’s die met de bmr-vaccinatie samenhangen. Het betekent ook dat in Nederland bij iedere bmr-vaccinatie die wordt toegediend er in principe een risico op overlijden bestaat.

Deze bevinding geeft geen antwoord op de vraag of de bmr-vaccinatie wel of niet veilig genoeg is. Het is wel lastiger geworden om vol te blijven houden dat er onweerlegbaar bewijs is dat de BMR-vaccinatie veilig is

Lees meer hierover in mijn brief die aangetekend is verzonden op 17 juni naar de Vaste Kamercommissie van VWS. 

 

RIVM: geen onderzoek naar veiligheid BMR-vaccin

Er wordt nu vooral uitbundig gewezen op de gevaren van het niet vaccineren.  De voordelen worden sporadisch en uiterst sober behandeld.  Ook worden de voordelen van het vaccineren uitbundig geprezen terwijl de nadelen uiterst sober worden behandeld. Dit mechanisme kweekt angst bij de burger en wantrouwen naar de overheid toe. Heiligt het doel de middelen? In dit geval is het risicovol omdat onderzoek naar de veiligheid bij vaccins ontbreekt.   Het RIVM en het CBG geven per email toe dat de veiligheid van het BMR-vaccin niet met wetenschappelijk onderzoek kan worden onderbouwd. 

Deze bevindingen zijn vastgelegd in een document dat op 8 maart 2019 is  aangeboden aan de Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en aan de Vaste Kamercommissie van VWS.  In dat document wordt ook opgeroepen  tot meer onderzoek naar de veiligheid bij vaccins. Lees meer

De aftrap van deze website

Onderzoek naar de veiligheid van vaccins en met name het bof-mazelen-rode hond (bmr)-vaccin zal hier een belangrijke rol spelen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van officiële documenten van Nationale, Europese en internationale organisaties zoals RIVM, CBG-MEB, Gezondheidsraad, EMA, CMHP, WHO, CDC etc. etc.).
Het uitgangspunt is dat veiligheid bij vaccineren goed is voor de volksgezondheid.