3e Update overlijden als bijwerking ontbreekt in de bijsluiter bij het bmr-vaccin M-M-RVAXPRO

In de bijsluiter van het BMR-vaccin M-M-RVAXPRO staat dat een melding (van overlijden) in het kader van de post-surveillance voldoende is om het op te nemen als bijwerking in de bijsluiter. Die meldingen zijn er. Waarom ontbreekt het dan in de BMR-bijsluiter als zelfs het CBG zegt dat het CBG niet consequent is om zeldzame bijwerkingen wel en overlijden niet op te nemen? Lees verder

EudraVigilance stand 26-02-2022: de eerste 4 meldingen van overlijden bij de 3-11-jarigen na een COVID-19 injectie

In deze publicatie worden de cijfers uit EudraVigilance op de peildata 30-10-2021 en 26-02- 2021 met elkaar vergeleken. Het gaat met name om de meldingen uit de EEA-landen. De ontwikkelingen tussen de twee meetmomenten in de EEA landen worden ook vergeleken met het aantal gezette injecties. De toename van de ernstige bijwerkingen bij de 3-11-jarigen en de 12-17-jarigen is zorgelijk. Waarom de Gezondheidsraad deze signalen negeert is onduidelijk. [Lees]

Bezwaren verlenging digitaal EU COVID certificaat

In juni 2022 loopt de regelgeving af voor het Digitale EU certificaat (verordening EU 2021/953). De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om dit met 1 jaar te verlengen. Kosten: 10 mld voor de jaren 2022 en 2023. Maar er zijn meer kritische kanttekeningen te maken. De burger kan tot en met 8 april 2022 zijn bezwaar in de vorm van feedback kenbaar maken. Welke kanttekeningen er nog meer zijn en hoe je bezwaar kunt maken is hier te lezen.

EudraVigilance (stand 24-02-2021) toename bijwerkingen na COVID-19 vaccinatie bij kinderen

Vanaf december 2021 worden in diverse landen de 5-11-jaren gevaccineerd tegen COVID-19. In Nederland heeft de Gezondheidsraad ook een positief advies geven. Dat de kans op myocarditis na de tweede dosis verdubbelt heeft de Gezondheidsraad uit het rapport gelaten.

Volgens de EMA database EudraVigilance (stand 24-01-2022) is er weer een sterke toename te zien van het aantal ernstige bijwerkingen (waaronder myocarditis) na een COVID-19 vaccinatie bij de 3-11-jarigen en de 12-17-jarigen.

Op 24-01-2022 waren er in totaal 1,4 mln meldingen met 1 of meer bijwerkingen in EMA database EudraVigilance. Lees verder over de omvang van de bijwerkingen inclusief tabellen, grafieken en bronvermelding.  [Lees verder]

EMA EUDRAVIGILANCE 8 KEER MYOCARDITIS BIJ 3-11-JARIGEN (STAND 11-12-2021)

Tussen 1 en 11 dec 2021 zijn er in de EMA database EudraVigilance 8 meldingen geregistreerd bij 3-11-jarigen met myocarditis (ontsteking van het hartzakje) als vermoedelijke bijwerking. In het advies van de Gezondheidsraad van 10 december 2021 om het BioNTech/Pfizer-vaccin beschikbaar te stellen voor kinderen van 5-11 jarigen staat echter dat er internationaal GEEN gevallen van myocarditis zijn gerapporteerd bij deze leeftijdsgroep. Lees meer

TOENAME BIJWERKINGEN 12-17-JARIGEN NA COVID-19 VACCINATIE

De bijwerkingen na een covid-19 vaccinatie worden geregistreerd in de EMA database EudraVigilance. Op 30-10-2021 zijn er 1,1 mln meldingen geregistreerd met 1 of meer bijwerkingen, waaronder ruim 17 duizend meldingen van overlijden.

In juni en juli wordt het in verschillende Europese landen toegestaan om ook de 12-17-jaren te gaan vaccineren tegen covid-19. Na juni zien we een forse toename van meldingen van 1 of meer ernstige bijwerkingen bij de 12-17-jarigen. [LEES]