Reactie TK Cie VWS

Inleiding

Farmacokinetisch onderzoek  geeft meer duidelijkheid wat de hulp- en reststoffen die in het vaccin zitten in het lichaam van het kind doen.

In mijn brief aan de minister, die ook op 8 maart 2019 in afschrift naar de Vaste Kamercommissie van VWS is gestuurd, toon ik aan dat er geen onderzoek naar de veiligheid van het bmr-vaccin is gedaan. Ik roep daarom op om het farmacokinetisch onderzoek bij de discussie over vaccineren te betrekken.

Reactie TK Cie VWS 

De reactie (op 20 maart 2019) van de Vaste Kamercommissie van VWS op het afschrift van mijn brief (d.d. 28-02-2019) aan Staatssecretaris Blokhuis is:

“Uw bovengenoemde brief (link) is na ontvangst door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een procedurevergadering behandeld. Tijdens een zogenaamde procedurevergadering neemt de commissie over alle binnengekomen stukken een besluit over de verdere behandeling. Binnengekomen stukken worden daar niet inhoudelijk besproken.

In die vergadering heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan te nemen. Het voorkennisgeving aannemen betekent niet dat de commissie de inhoud te onbelangrijk vindt om te behandelen. De commissie als zodanig zal echter verder geen actie ondernemen. Wel kunnen individuele leden uw opmerkingen betrekken bij hun oordeelsvorming over een bepaald onderwerp en deze bijvoorbeeld gebruiken bij de behandeling van wetsvoorstellen of vragen stellen aan de regering.”

Nawoord

Waarom er geen inhoudelijke behandeling plaatsvindt  wordt niet gemotiveerd.