EudraVigilance 18-09-2021: Ernstige bijwerkingen covid-19 vaccins bij 0-17-jarigen

Publicatiedatum: 16-06-2021 (tabel stand 12-06-2021)
Update: 18-08-2021 (tabel stand 14-08-2021)
Update: 28-09-2021 (tabel stand 18-09-2021)

Inhoudsopgave

(1)Wat wordt onder ernstige bijwerking verstaan?
(2)Vermoedelijke (ernstige) bijwerkingen 0-17-jarigen?
Stand 14-08-2021

(3)Update vermoedelijke (ernstige) bijwerkingen 0-17-jarigen?
Stand 18-09-2021
 
(4)Tot slot


(1) Wat wordt onder ernstige bijwerking verstaan?

In de EMA database EudraVigilance worden de meldingen opgenomen van de mogelijke bijwerkingen bij het vaccineren met covid-19 vaccins. Een bijwerkingen krijgt de kwalificatie ‘ernstig’ (‘Serious’) als deze

(i) de dood tot gevolg heeft;
(ii) levensbedreigend is;
(iii) ziekenhuisopname of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname tot gevolg heeft;
(iv) blijvende of significante invaliditeit/arbeidsongeschiktheid veroorzaakt (naar de mening van de indiener);
(v) zich uit in een aangeboren afwijking/misvorming;
(vi) resulteert in andere medisch belangrijke omstandigheden.
Bron: https://www.adrreports.eu/nl/data_source.html
( zie: Tabblad Rapporten Begrijpen onderdeel Gegevensbron)


(2) Wat meldt EudraVigilance over ernstige bijwerkingen bij de 0-17-jarigen?
Vorige: Stand 14-08-2021

De meldingen in de EMA database EudraVigilance betreffen niet alleen de groep van 18 jaar en ouder. In de periode tussen 1 januari en 14 augustus zijn bij de 0-17-jarigen 2122 meldingen geregistreerd met 1 of meer ernstige bijwerkingen.

Opvallend is dat 13 van de 19 kinderen zijn overleden na een vaccinatie met het Pfizer vaccin Tozinameran.

Bij deze aantallen is geen rekening gehouden met de onderrapportage in de EMA database EudraVigilance. (Lees hierover: Overlijdensgevallen en onderrapportage in EudraVigilance: Overlijdensgevallen Covid-19 vaccins en onderrapportage in EudraVigilance – onderzoekvaccins)

In de bijsluiter van het Pfizer-Biontech mRNA vaccin  Comirnaty (Tozinameran) lezen we niets over een kans op overlijden na vaccinatie.  Bijsluiter: Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu)


(3) Update vermoedelijke (ernstige) bijwerkingen 0-17-jarigen?   
       Nieuwe:  Stand 18-09-2021

Er zijn 6 weken verlopen tussen 14-08-2021 en 18-09-2021. Het totaal aantal meldingen van 1 of meer bijwerkingen na een covid-19 vaccinatie is gestegen van bijna 824 duizend naar ruim 950 duizend. Dat is een stijging van 15%.
Het aantal ernstige bijwerkingen is gestegen van ruim 376 duizend naar ruim 426 duizend (plus 13%). De stijging van het aantal overlijdensgevallen houdt met 14% ( van 13 duizend naar 15 duizend) hiermee ongeveer gelijke tred.

Bij deze cijfers is geen rekening gehouden met een onderrapportage die kenmerkend is voor een passief registratiesysteem als EudraVigilance. Hierover zijn geen cijfers bekend maar mijn schatting is dat we zeker met een factor 10 rekening moeten houden.

Richten we ons op de 12-17-jarigen dan zien we in dezelfde periode een enorme stijging van 2453 naar 6010 kinderen die zijn aangemeld met 1 of meer bijwerkingen na een covid-19 vaccinatie. Dat is een stijging van 145%. Deze toename is te verklaren uit de ontwikkeling in diverse landen om de 12-17-jarigen nu ook actief te benaderen voor vaccinatie.

Binnen de groep 0-17-jarigen is het aantal meldingen met 1 of meer vermoedelijke ernstige bijwerkingen van 2122 gestegen naar 3439. Dat is een stijging van 62%.
Het aantal gemelde sterfgevallen is opgelopen van 19 naar 38. Dat is bijna een verdubbeling. Bij de 12-17-jarigen loopt het aantal sterfgevallen op van 9 naar 22. Dat is een toename van 144%.


Tot slot

Met deze cijfers is het niet vol te houden dat deze covid-19 vaccins absoluut veilig zijn.

Gezonde kinderen worden zelf maar zelden ziek van corona. Toch was de vermindering van de ziektelast een belangrijk (gelegenheids)argument voor kinderartsen om hun steun te geven aan de vaccinatie van 12-17-jarigen. Mogelijk gaat dat op voor kwetsbare kinderen met onderliggende aandoeningen. Maar op basis van de hier gepresenteerde cijfers lijkt het erop dat gezonde 12-17-jarigen meer te duchten hebben van de vaccinatie dan van de ziekte zelf. Bovendien zal het doormaken van de ziekte mogelijk zelfs een betere immuniteit opleveren. Wie komt nu op voor het (gezondheids)belang van deze groep? Van Hugo de Jonge is weinig te verwachten. Zijn tunnelvisie maakt hem daar blind voor.

Daarom vraag ik aan allen, die de vaccinatie van 12-17-jarigen mogelijk hebben gemaakt en/of (nog blijven) steunen, om de hier gepubliceerde cijfers te betrekken bij een reflectie op uw motieven en uw argumenten daarbij.

Bij voorbaat dank.

 * * * *

Naar Informatie: Wat is EudraVigilance? 

Naar Informatie: Toegang EudraVigilance rapporten bijwerkingen Covid-19 vaccins

Naar Informatie: Line Listing maken in EudraVigilance

Naar Analyse: Overlijdensgevallen en onderrapportage in EudraVigilance

Naar: Homepage Onderzoekvaccins 

Naar: Facebook Onderzoekvaccins 

Naar: Telegram Channel Onderzoekvaccins

Naar: https://mewe.com/i/onderzoekvaccins

Like of volg mijn Facebookpagina en/of abonneer u op mijn Telegram Channel en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.