Oddsratio

Odds ratios geven simpelweg een relatie weer tussen twee wedverhoudingen.
Gokwebsite A geeft bij winst 2 euro voor 1 euro
Gokwebsite B geeft bij winst 8 euro voor 1 euro.
De ratio bij gokwebsite A is dus 2:1 en deze bij website B is 8:1. De onderlinge ratio tussen de twee websites is dus 2:8 of 1:4. Dat betekent dat je bij gokwebsite B vier keer zo veel krijgt voor je ingezette geld als bij gokwebsite A. Dit maakt ook duidelijk dat er niet 4x meer kans.

Bij onderzoek naar vaccins wordt heel veel gebruik gemaakt van de oddratio. Het is een simpele maar heel lastig te interpreteren maat.

Een voorbeeld
Op basis van deze fictieve onderstaande data hebben vrouwen 36 keer vaker hoofdpijn dan mannen. Maar dit zegt weer niets over de kans op het krijgen van hoofdpijn.